Otvára sa semestrálne online vzdelávanie Psychológia a viera

Centrum celého človeka Enoia v Považskej Bystrici pod záštitou Duchovného centra Lukov Dvor otvára 3. beh semestrálneho online vzdelávania Psychológia a viera s podtitulom Pastorálna psychológia pre 21. storočie. Medzi absolventmi kurzu je doposiaľ: 82 diecéznych a 28 rehoľných kňazov, 24 bohoslovcov, 71 zasvätených žien a 46 laikov.

Online kurz je určený primárne pre kňazov, bohoslovcov, zasvätených a laikov, ktorí sú zapojení do pastoračných aktivít. Vzdelávanie bude prebiehať v mesiacoch október až február formou siedmych 2-hodinových webinárov a dobrovoľných diskusných psycho-kaviarní (s účasťou hostí-odborníkov na danú tému) s možnosťou hlbšie rozobrať konkrétne otázky. Projektom chcú organizátori podať pomocnú ruku tým, ktorí sa často stretávajú s problémami a ťažkosťami iných ľudí na pomedzí duchovného a duševného. Hlavným cieľom je aplikovať získané poznatky priamo do pastoračnej praxe.

Elektronická prihláška je k dispozícii. Viac informácii nájdete na stránke Centra Enoia.


Zo spätnej väzby od zasvätených, ktorý toto vzdelávanie absolvovali, vyberáme:

Oceňujem už samotnú skutočnosť, že ste ho otvorili. Pionierska činnosť.

Veľká vďaka! Kurz bol pre mňa veľmi obohacujúci a vo viacerých oblastiach ma zorientoval. A viem, komu môžem napísať, ak by som si s niečím nevedela rady:)

Stretnutia on-line boli pre mňa obohatením a tiež jedinečnou možnosťou, keďže som klauzúrna sestra. Pôsobím u nás vo formácii takže sa mi zíde všetko, čo som počula. Tiež to pomohlo celej našej komunite prežiť začiatky vojny na Ukrajine – webinára Nádej v beznádeji sme sa zúčastnili takmer všetky sestry.

VEĽKÉ ĎAKUJEM, že sa niečo takéto začalo. Je to potrebné ako SOĽ – medzi kňazmi aj zasvätenými a celkovo medzi kresťanmi. Duchovná a emočná zrelosť nejdú ruka v ruke. Toto k tomu výrazne dopomáha. Ponúka konkrétne riešenia, pomoc.

Vďaka za možnosť byť účastníkom tohto kurzu. Mnoho veriacich, ale bohužiaľ aj nás kňazov si myslí, že dlhoročnou spovednou praxou získavame zručnosť aj v oblasti riešenia psychických problémov. Preto je veľmi osožné keď získavame nadhľad, ako reálne pomôcť ľuďom v týchto ťažkostiach.

Veľmi dobré, praktické. Super, že to bola online forma, že je možné niečo také absolvovať, aj keď to nenahradí osobné stretnutia…

Kurz bol pre mňa veľmi inšpiratívny, získal som nadhľad pri riešení niektorých kázusov pri spovednej službe.

Aj keď som si od mladosti zanietene rozširovala obzor v oblasti psychológie, na kurze som sa dozvedela veľa vecí, o ktorých som ani netušila.

Kurz bol obohacujúci. Dal mi toho veľmi veľa, pozrieť sa na veci a ľudí z iného pohľadu. Veľmi mi to pomohlo a otvorilo dvere do takzvanej trinástej komnaty, kam veľa ľudí nechodí, ale bolo to super, že sa dalo takto otvorene rozprávať o veciach, tým si to usporiadať v hlave, pochopiť a inak vnímať. Veľká vďaka.

Vytvorili sme jedno veľké a priateľské spoločenstvo. Myslím, že atmosféra na našich stretnutiach bola taká, že nikto nemal problém povedať o svojich skúsenostiach.

Team Centra Enoia 
v spolupráci s Duchovným centrom Lukov Dvor


Článok o prvom ročníku kurzu bol publikovaný na Slovo+: https://www.slovoplus.sk/ake-su-vyzvy-prepajania-psychologie-a-viery-v-21-storoci