V Modre sa uskutoční konferencia o ochrane mladistvých

Celoslovenský tím pre pastoráciu povolaní pripravuje formačno-pracovnú konferenciu pre  koordinátorov pastorácie povolaní, ktorí pracujú vo formácii a v sprevádzaní povolaní a v pastorácii mládeže. Celoslovenské stretnutie bude prebiehať v dňoch od 27. do 30. apríla 2016 v priestoroch Kongresového centra Harmónia v Modre. Prednášky bude viesť P. Hans Zollner SJ na tému: Formácia zasvätených a kňazov v rozmere ochrany mladistvých pred zneužívaním v kontexte pastorácie povolaní a pastorácie mládeže.

Hans Zollner, pôvodom z Nemecka, študoval filozofiu a teológiu na univerzite v Regensburgu a v Insbrucku. Avšak jeho odborným poľom pôsobenia sa stala psychológia a psychoterapia. Momentálne pôsobí ako vicerektor pápežskej Gregorovej univerzity v Ríme a rektor Inštitútu psychológie, zároveň je prezidentom Centra na ochranu maloletých pri Gregorovej univerzite a tiež členom Pápežskej rady na ochranu maloletých.

-zš;ms-