V Nitre sa stretli verbisti – koordinátori pre formáciu seminaristov

Spoločnosť Božieho Slova (SVD) má v Európe 8 aktívnych formačných komunít. Predstavitelia týchto formačných spoločenstiev sa stretli v Nitre, aby diskutovali o budúcnosti formácie v Európe, kde počet povolaní v posledných rokoch rapídne klesá.

Zonálneho stretnutia európskych koordinátorov SVD pre formáciu seminaristov  sa zúčastnilo 18 koordinátorov a ako koordinátor Generalátu rehole verbistov pre formáciu seminaristov bol prítomný Mark Weber. Pre zónu Európa sa na stretnutí zúčastnil Peter Dušička a zo Slovenska tam boli ešte rektor misijného domu v Bratislave Johny Ambattu, prefekt seminaristov Igor Kráľ aj Thomas Tulung a Milan Toman.

„Som veľmi šťastný, že sme tu na tomto stretnutí. Boli sme veľmi vrelo prijatí Slovenskou provinciou SVD. Zdieľame sa so skúsenosťami. Diskusie sú veľmi otvorené a učíme sa jeden od druhého, čo je veľmi dobre,“ povedal P. Mark Weber.

„Pracujem v Rusku. Pred piatimi rokmi som dostal poslanie pôsobiť ako formátor seminaristov. Učím sa veľmi tým, že moji spolubratia hovoria svoje skúsenosti. Toto stretnutie ma obohacuje,“ pochvaľoval si P. Baltasar Lukem.

„Zakusujeme tu výbornú atmosféru, kde cítime našu bratskosť, hoci pochádzame z rôznych krajín,“ povedal P. Szczepan Szpyra z Poľska.

Cieľom stretnutia bolo okrem vzájomnej výmeny skúseností a informácií v oblasti formácie aj inovácia programu výchovy seminaristov. Prítomní sa zdieľali so situáciou v jednotlivých krajinách, diskutovali o medzinárodnosti v rehoľných komunitách. Kvôli nedostatku lokálnych povolaní v Európe tvoria formačné komunity seminaristi z misijných krajín, ktorým je daná možnosť študovať v Európe. Interkulturalita hrá v tomto prípade veľmi dôležitú úlohu. Hľadajú sa cesty ako sprístupniť duchovné povolanie mladým ľuďom v Európe.

„Hodnotíme náš formačný program. Rozprávame o tom, aká je naša formácia a čo môžeme vylepšiť,“ povedal páter Johny Ambattu.

Toto stretnutie sa konalo v Nitre, na mieste, kde bol kedysi veľký formačný dom, v ktorom medzi I. a II. svetovou vojnou študovalo 200 seminaristov.

Peter Dušička poukázal aj na duchovnú časť programu stretnutia: „Hľadáme inšpiráciu pre nové ciele v misiách a život v rehoľných komunitách. Každý deň spoločne slúžime sväté omše a v modlitbách pamätáme na nové povolania. Tiež sa modlíme aj za dobrodincov a misijných spolupracovníkov, ktorí nám pomáhajú šíriť Božie Slovo vo svete. Je to stretnutie, kde nielen diskutujeme, ale sa aj modlíme spoločne v kaplnke na tieto rehoľné úmysly.“

Rehoľa verbistov má v súčasnosti v Európe takmer 50 bohoslovcov, z toho 7 študuje na Slovensku.

Zdroj: verbisti.sk
-fc-