Z vdovy sa stala zakladateľkou rehole a od soboty bude aj blahoslavenou rehoľníčkou

Prefekt Kongregácie pre kauzy svätých kardinál Angelo Amato už túto sobotu 25. novembra blahorečí v argentínskej Córdobe rehoľníčku, ktorá sa pre zasvätený život rozhodla ako vdova. Sestra Katarína od Márie (Catalina de Maria), vlastným menom Josefina Saturnina Rodríguez de Zavalía, žila v 19. storočí (1823–1896). Od mladosti bola formovaná Duchovnými cvičeniami sv. Ignáca, ktoré mala príležitosť absolvovať u argentínskych jezuitov.

Za dramatických okolností sa Saturnina vydala za vdovca a stala sa matkou pre dve deti z jeho prvého manželstva. Spoločné dieťa im zomrelo hneď pri narodení. Po 13 rokoch manželského života Saturnina ovdovela. Pociťovala povolanie k zasvätenému životu a po niekoľkých rokoch založila kongregáciu Sestier služobníc Srdca Ježišovho (Hermanas Esclavas del Corazón de Jesús). Ako rehoľníčka prijala meno Katarína od Márie.

„Počas celého života všade šírila príjemnú vôňu svojich cností, so stálym postojom láskavosti, vľúdnosti a jemnosti,“ povedal o budúcej blahoslavenej kardinál Amato v rozhovore pre Vatikánsky rozhlas.

Zo životného príbehu  sestry Kataríny od Márie vystupuje láska ako kľúčová cnosť. Láska je v skutočnosti základnou cnosťou každej svätosti, vysvetľuje prefekt Kongregácie pre kauzy svätých: „Nie je možné byť dokonalým bez lásky, kráľovnej cností. Láska Matky Kataríny sa prejavovala v láske k blížnemu a v konaní skutkov duchovného a telesného milosrdenstva. Láska oživovala základnú charizmu inštitútu, zameraného na duchovnú a sociálnu záchranu dievčat, mladých a chudobných žien, ktoré si obnovili život pomocou duchovných cvičení.“

Kongregácia služobníc srdca Ježišovho dnes pôsobí v Argentíne, Čile, Španielsku a africkom Benine.

Zdroj: RV, ab
-fc-