V Prešove zorganizovali pravidelné ročné Provinčné stretnutie jezuitov

V dňoch 4. – 6. februára 2019 sa v Exercičnom dome Spoločnosti Ježišovej v Prešove konalo pravidelné ročné Provinčné stretnutie Spoločnosti Ježišovej. Primárnym cieľom tejto udalosti je vzájomné stretnutie sa členov Jezuitskej rehole celej Slovenskej provincii, keďže pole pôsobenia týchto členov nie je len na Slovensku. Sekundárnym cieľom tohto stretnutia je zároveň zapoznanie sa a obohatenie sa o nové poznatky z vlastnej histórie rehole.

Tento rok bol hosťom kňaz a historik prof. Peter Zubko, ktorý prezentoval tému s názvom „Kapitolky z úcty ku sv. Košickým mučeníkom“, v ktorej zhrnul staré, ale i najnovšie poznatky o Košických mučeníkoch. Ďalším hosťom bola historička Darina Petranská, ktorá si prichystala prezentáciu s nadväznosťou na prehliadku a odborným výkladom miest, spojených s pôsobením jezuitov v Prešove. „Navštívili sme Biskupský úrad Východného dištriktu ECAV na Slovensku (staré jezuitské kolégium), budovu Starej mestskej školy, Evanjelický kostol, Konkatedrálu sv. Mikuláša, barokové súsošie Nepoškvrnenej (Immaculaty) a iné,“ informoval TK KBS Jaroslav Šofranko SJ.

Z jezuitov si pripravil páter Milan Hudaček SJ prezentáciu o živote a svedectve jedného z Košických mučeníkov – Melichara Grodeckého SJ. Z výsledkov svojho výskumu o pôvode tohto mučeníka, okrem podrobného životopisu páter Hudaček poukázal zároveň aj na možnosť chybnej interpretácii priezviska Melichara Grodeckého, ktorý by sa mal podľa zápisov v matrike nájdených v jeho rodisku (poľskom Tešíne) volať nie Grodecký ale Grocký. Stretnutie vyvrcholilo spoločnou svätou omšou, ktorú celebroval provinciál Spoločnosti Ježišovej Rudolf Uher SJ, ktorý poďakoval všetkým prítomným a zároveň tým, ktorí sa podieľali na príprave a hodnotnom priebehu tohto stretnutia.

Zdroj: TK KBS, jso; ml