Zapojte sa do pôstnej a modlitbovej reťaze za Národný pochod za život

Dňa 6. januára 2019 odštartovala modlitbová a pôstna reťaz, ktorá potrvá až do Národného pochodu za život, ktorý bude v Bratislave 22. septembra 2019. Táto reťaz je formou duchovnej prípravy na Národný pochod za život 2019.

Pôst a modlitba sú významné prejavy kresťanskej askézy. Sú dušou služby a rôznych aktivít. Organizátori Národného pochodu za život preto pozývajú zvlášť zasvätených zapojiť sa do modlitbovej reťaze. Spoločenstvá si môžu zvoliť čas i formu spoločnej modlitby (svätá omša obetovaná na tento úmysel, adorácia, svätý ruženec, alebo iná pobožnosť pred alebo po svätej omši) a zaregistrovať sa cez online formulár. Jednotlivci sa podobne môžu zapojiť do pôstnej reťaze a zaväzujú sa k pôstu na nimi zvolený deň, informovala za duchovnú sekciu Národného pochodu za život sestra Ladislava Dreveniaková SDR, koordinátorka za ženské rehoľné spoločenstvá.

K tejto forme duchovného boja za život povzbudil aj svätý pápež Ján Pavol II v encyklike Evangelium Vitae: „Naliehavo je potrebná veľká modlitba za život, modlitba, ktorá by prenikla celý svet. V rámci osobitných iniciatív, ako aj v každodennej modlitbe každé kresťanské spoločenstvo, každé hnutie a združenie, každá rodina a každý veriaci nech predkladajú vrúcne prosby Bohu, Stvoriteľovi a milovníkovi života. Sám Ježiš nám ukázal, že modlitba a pôst sú najdôležitejšou a najúčinnejšou zbraňou proti silám zla.“ (EV 100)

Na webovej stránke v sekcii duchovná podpora sú rôzne modlitby k súkromnej pobožnosti alebo spoločnému liturgickému sláveniu. Sú pripravené aj v upravenej verzii pre tlač. Pripravujú tiež mobilnú aplikáciu Pro-life modlitebník, prostredníctvom ktorej budú tieto modlitby k dispozícii v mobilnom telefóne či tablete.

Foto: SME – Jozef Jakubčo
-fc-