V Ríme bola zvolená nová predsedníčka Únie generálnych predstavených ženských reholí

Dňa 14. mája 2019 rada delegátok Únie generálnych predstavených ženských reholí (UISG) zvolila novú radu UISG a predsedníčku, ktorá túto úlohu bude zastávať do roku 2022. Funkciu predsedníčky prijala sestra Jolanda Kafka (Rehoľníčky Nepoškvrnenej Panny Márie – misionárky klaretiánky) a jej zástupkyňou sa stala sestra Franca Zonta (Dcéry Panny Mária Nepoškvrnenej – marianistky). Sestra Jolanda Kafka tak vystriedala vo funkcii po šiestich rokoch doterajšiu predsedníčku sestru Carmen Sammut.

Ďalšími členkami rady sú (názvy inštitútov nechávame v origináli ako sú na stránke UISG):
Sr. Anabela Carneiro, Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús
Sr. Monica M. Ncube, Suore Missionarie del Preziosissimo Sangue
Sr. Licia Mazzia, Suore Francescane dei Poveri
Sr. Josephine Kane, Sisters of Our Lady of the Missions
Sr. Mary Teresa Barron, Sisters of Our Lady of the Apostles
Sr. Monica Joseph, Religiosas de Jesús y María
Sr. Roxanne Schares, School Sisters of Notre Dame
Sr. Aurora Torres, Suore di Maria Riparatrice
a náhradníčkami Sr. Luigina Coccia, Suore Missionarie Comboniane a Sr. Mary Babic, Sisters of Our Lady of Sion.

Predsedníčka sestra Jolanda Kafka (vpravo) a jej zástupkyňa, sestra Franca Zonta. (Foto: UISG)

Sestra Jolanda Kafka (1959) sa narodila v Bytom v Poľsku a do kongregácie vstúpila v roku 1981. Má vyštudovanú teológiu a v roku 2011 získala licenciát na rímskom inštitúte Claretianum. Generálna kapitula klaretiánok ju v roku 2017 zvolila za svoju generálnu predstavenú na obdobie rokov 2017 – 2023.

Foto: Arimatea Kiškovská SDR