V Ríme prebehlo stretnutie generálnych predstavených

„Objať budúcnosť s nádejou. Zasvätení na ceste s Božím ľuďom“ bola hlavná téma 86. zhromaždenia generálnych predstavených, ktoré sa konalo v dňoch 25. – 27. 11. 2015 v Ríme. Okrem spomínanej témy, v ktorej veľkú časť venovali reflexii nad synodou o rodine, na ktorej sa zúčastnili niektorí prítomní generálni predstavení, si účastníci zhromaždenia zvolili aj novú výkonnú radu na obdobie 2015 – 2018. Prezidentom Únie generálnych predstavených (USG) sa stal Mauro Johri, generálny minister Menších bratov kapucínov, a za viceprezidenta bol zvolený Michael Brehl, generálny predstavený redemptoristov. Do rady boli zvolení ďalší desiati generálni predstavení jednotlivých reholí či spoločnosti. Bola ocenená snaha USG kráčať s Cirkvou, ako k tomu podnecuje pápež František. Z jednotlivých príspevkov a diskusií zároveň reagovali na zasvätený život dnes, ktorý je vcelku veľmi diskrétny, zameraný sám na seba, hanblivý v prevzatí svojho miesta v Cirkvi. V tomto zmysle by mal prevziať väčšiu iniciatívu a prehĺbiť sa v externej komunikácii, pretože chýba verejný hlas zasvätených. Na zhromaždení sa ďalej dohodli na témach, ktorými by sa mali v budúcnosti zaoberať, a to je správa majetkov inštitútov, finančné zneužívanie a transparentnosť, sexuálne zneužívania, starnutie inštitútov, ako aj riešenie smerovania časti sever – juh Európy, nerovnomernosť medzi „veľkými“ a „malými“ kongregáciami vzhľadom na sily a možnosti pôsobenia, neklerikálne kongregácie a ich miesto v živote Cirkvi. Chcú sa venovať aj skúmaniu možnosti, aby sa rehoľníci – bratia mohli stať predstavenými v miešaných inštitútoch, a chcú sa otvoriť možnosti riešiť na stretnutiach USG, ako konkrétnou solidaritou odpovedať na drámy v jednotlivých častiach sveta.

agensir.it

-ms-

agensir.it