V Trenčíne sa konal koncert na podporu Hospicu Milosrdných sestier

V Trenčíne sa 29. novembra konal ďakovno-benefičný koncert na podporu Hospicu Milosrdných sestier.  Hlavnou účinkujúcou bola česká pesničkárka Eva Henychová. V piaristickom kostole sa doň popri účinkujúcich zapojili aj dobrovoľníci a zamestnanci hospicu, ktorí predstavili svoju prácu a pripomenuli, že hospic, to nie je miesto na umieranie, ale je to predmestie neba. Preto je potrebné ľuďom v takýchto zariadeniach čo najlepšie sa pripraviť na život vo večnosti.
Počas desiatich rokov od založenia hospicu Milosrdných sestier vyprevadili zamestnanci hospicu do večnosti viac ako 900 ľudí. Od 1. 1. 2016 sa lôžková časť v tomto hospici rozširuje z 12 na 20 lôžok.Záujemcovia, ktorí chcú pomôcť tomuto dielu, môžu tak urobiť ako dobrovoľník svojou službou alebo na stránke Milosrdných sestier sv. Vincenta – Satmárok (http://www.pomoc-hospicu.satmarky.sk/)

sr. Hermana Matláková