V Ríme sa rozlúčili s profesorom Klementom Poláčkom SDB

Pápežská saleziánska univerzita v Ríme sa v sobotu 4. marca pohrebnou svätou omšou v hlavnej univerzitej kaplnke rozlúčila so saleziánskym kňazom, emeritným profesorom Klementom Poláčkom SDB, ktorý zomrel v Ríme 3. marca vo veku 87 rokov. Univerzita v správe s nekrológom osobitne vyzdvihla celoživotnú službu dona Klementa Poláčka ako odborníka v oblasti pedagogiky a psychológie.

Akademickej práci na saleziánskom Pedagogickom inštitúte v Ríme, ktorý je dnes súčasťou Pápežskej saleziánskej univerzity zasvätil prof. Poláček prakticky celý svoj život. V roku 1962 na inštitúte získal doktorát zo psychológie. Najprv vyučoval na saleziánskych školách v Ríme, od roku 1966 bol asistentom na Pedagogickom inštitúte a v roku 1981 sa stal riadnym profesorom.

Don Klement Poláček vo svojom profesionálnom živote pracoval hlavne na poli výskumu a vývoja diagnostických pomôcok a v oblasti voľby povolania. Súbežne s touto prácou sa venoval formácii stredoškolských učiteľov. Profesor Poláček neustále pracoval na svojom odbornom raste absolvovaním mnohých zahraničných ciest a nadväzovaním kontaktov s prestížnymi univerzitami a akademickými strediskami vo svete. Je autorom početných odborných publikácií.

Vďaka svojej odbornosti bol od 70. rokov členom rôznych odborných asociácií, ako napr. Talianskej organizácie školského a profesionálneho zamerania, ktorá spolupracovala v oblasti tvorby talianskych zákonov. Tiež bol členom mnohých redakčných rád rôznych pedagogických časopisov. Kontakt s vlasťou udržiaval aj cez Vatikánsky rozhlas svojimi príspevkami z oblasti psychológie a pastorácie mládeže.

Don Poláček nikdy nezabudol odkiaľ pochádzal a počas obdobia komunizmu pripravil dve knihy o modlitbe, jednu pre deti a druhú pre dospievajúcich, a v náklade 30 000 kusov ich nie bez rizika previezol na Slovensko.

Telesné pozostatky dona Poláčka budú po prevezení uložené do hrobu na Slovensku v rodnej obci Černík v okrese Nové Zámky dňa 11. marca.

zdroj:RV

-msk-