V Samporskom kláštore hovorili o veršoch z knihy proroka Nahuma

Piate stretnutie nad Bibliou majú za sebou benediktíni a laici v Samporskom kláštore. V stredu im sestra z Congregatio Jesu Iveta Fides Strenková hovorila o vybraných veršoch z knihy proroka Nahuma. Ten patrí k takzvaným menším prorokom. Stredajšie večerné stretnutie bolo na tému Personifikované mesto Ninive.

Laici a mnísi sa zamýšľali nad myšlienkami, ktoré napísal pred približne dvetisíc päťsto rokmi prorok Nahum a týkali sa hlavného mesta asýrskej ríše Ninive. „Téma bola venovaná príčine pádu Ninive, asýrskeho hlavného mesta v roku 612 a pozreli sme na ten text z pohľadu štvrtého verša v tretej kapitole, kde Ninive je personifikovaná ako osoba – je nazvaná ako neviestka, ako pôvabne krásna, ako pani kúziel,“ hovorí sestra Iveta Fides Strenková.

Sestra Fides sa sústredila na vysvetlenie personifikácie v Ninive ako na neviestku, majsterku kúziel, či pôvabne krásnu. Vysvetlenia zasadila do historického rámca a skúsenosti izraelského národa so silnejším susedom, ktorý vyznával polyteizmus, teda uctieval si mnohé božstvá a zaoberal sa mágiou. „Naozaj to orákulum, ktoré je proti Ninive, ktoré poukazuje práve aj na tú krutosť, aj na ľstivosť a vôbec tú vládu, ktorá bola počas asýrskeho obdobia,“ povedala.

Permanentná formácia benediktínov je otvorená aj pre laickú verejnosť. Ako povedal Vladimír Kasan, prior kláštora, od začiatku si uvedomujú, že štúdium a formácia sa nedá ukončiť, dá sa len rozvíjať. „Začali sme biblikum, pokračovala formácia z histórie, morálky, a teológie rodiny a opäť sme sa vrátili k Svätému písmu, predovšetkým teraz k malým prorokom,“ uviedol.

Zdroj: TK KBS, ml, Rádio LUMEN / Mária Trubíniová
-fc-