V Spišskej diecéze bude v júli historicky prvé zasvätenie panien

Výnimočná udalosť zasvätenia panien v Ordo virginum bude v Spišskej diecéze historicky prvýkrát v sobotu 18. 7. 2020 o 10.30 v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule.

Spišský diecézny biskup Mons. Štefan Sečka prijme medzi zasvätené panny kandidátky Violu Gazdíkovú a Annu Viglašovú.

O stave zasvätených panien píše Kódex kanonického práva Kán. 604 – § 1. toto: „K týmto formám zasväteného života sa pridáva stav panien, ktoré po prejavení svätého predsavzatia užšie nasledovať Krista, diecézny biskup zasvätí Bohu podľa schváleného liturgického obradu, mysticky ich zasnúbi s Kristom, Božím Synom, a odovzdá ich službe Cirkvi.“

Stav zasvätených panien nemá svojho zakladateľa či zakladateľku – „iba“ samotnú Cirkev. Ide o najstarší spôsob zasvätenia v Cirkvi, známy už od čias apoštolov. Na rozdiel od rehoľných rádov a sekulárnych inštitútov nemá Ordo virginum pevné pravidlá ani štruktúru spoločenstva. Zasvätená panna nevstupuje do žiadneho nového spoločenstva, jej komunitou je diecéza. 

Viac o Ordo virginum na Slovensku nájdete na ich novej webovej stránke, alebo na odkaze na stránke Zasvätený život.

-fc-