Verbisti v Nitre začali provinciálnu kapitulu

V Nitre sa v týchto dňoch od 22. do 25. februára 2018 v Misijnom dome Matky Božej koná jedenásta provinciálna kapitula Slovenskej provincie Spoločnosti Božieho Slova.

Kapitulu tvorí 25 členov Slovenskej provincie, ktorí zastupujú komunity a dištrikty zo Slovenskej a Českej republiky, ako informovali verbisti na svojej internetovej stránke.

Cieľom kapituly je pripraviť sa na 18. Generálnu kapitulu, zvoliť delegáta, ktorý bude spolu s provinciálom zastupovať Slovenskú provinciu na medzinárodnom fóre. V duchu témy nadchádzajúcej Generálnej kapituly „Ženie nás Kristova láska“ (2 Kor 5,14) sa členovia provincie usilujú o obnovu rehoľno – misionárskeho života.

V súčasnosti má Slovenská provincia 62 členov. Je to medzinárodné spoločenstvo, ktoré tvoria spolubratia zo Slovenska, Česka, Poľska, Vietnamu, Indie, Indonézie, Konga a Toga.

Ďalších 31 misionárov, ktorých vyslala Slovenská provincia verbistov, pôsobí v zahraničných misiách.

-fc-