V Spojených štátoch končí kláštor gréckokatolíckych františkánov

Smutná správa obletela gréckokatolícky svet koncom roka 2020. Tri dni pred koncom roka bolo zverejnené oznámenie, že gréckokatolícki františkáni v USA, ktorí patrili pod metropoliu Pittsburgh, vzhľadom na nedostatok povolaní a malý počet zostávajúcich frátrov, zatvárajú na konci januára 2021 svoj kláštor Zosnutia presvätej Bohorodičky v Sybertsville, v Pennsylvánii.

Vznik gréckokatolíckych františkánov v USA má svoj počiatok v roku 1947. Vtedy rehoľa, vidiac potrebu apoštolátu medzi gréckokatolíkmi v Amerike, požiadala Východnú kongregáciu o kánonické zriadenie dvoch gréckokatolíckych kláštorov. Tak sa aj stalo. Jeden bol zriadený v Sybertsville, PA a druhý v New Canaan, CT. V tých rokoch zažívali gréckokatolíci v diaspóre hojnosť povolaní ako do kňazstva, tak aj do rehoľného života. Aj preto fungovali zdarne oba kláštory a mnohí z mníchov snívali i o tom, že až padne komunizmus, prídu ohlasovať Krista aj do strednej a východnej Európy. To sa niektorým v 90. rokoch naozaj splnilo.

V roku 1966 však žiaľ časť mníchov odišla a založili kláštor známy ako New Skete Monastery pod jurisdikciou pravoslávnej cirkvi. Kláštor v New Canaan bol časom aj z dôvodu nedostatku povolaní zavretý a ruténski aj ukrajinskí františkáni žili spolu v jednej gréckokatolíckej komunite v Sybertsville, prináležiacej pod ruténskych gréckokatolíkov v USA.

Ich augustové odpusty za mier vo svete navštevovali v minulosti tisícky veriacich. Veľkým požehnaním pre nich bolo, že na svojich odpustových slávnostiach spájali ako ruténskych, tak aj ukrajinských gréckokatolíkov v USA.

Medzi najznámejších františkánov patril jednoznačne bývalý metropolita Pittsburghu, Basil Myron Schott, OFM (1939-2010), ktorý k nim vstúpil v roku 1958 a za kňaza bol vysvätený v kláštore New Canaan v roku 1965. Okrem rozličných funkcií pri správe rehole bol aj duchovným pre gréckokatolícke karmelitánky aj gréckokatolícke klarisky. Organizoval duchovné cvičenia, obnovy i prednášky. V roku 2008 vysvätil za gréckokatolíckeho kňaza i františkána, o. Jeroma, OFM.

V ten istý deň ako bola oznámená táto smutná správa o zatvorení kláštora, prišla hneď aj ďalšia. Vo veku 92 rokov zomrel gréckokatolícky františkán o. Anthony Skurla, OFM – strýko súčasného metropolitu Williama Charlesa Skurlu. Frater Skurla bol veľmi obľúbený medzi gréckokatolíckymi veriacimi v USA a stal sa akoby ikonou toho, čo v praxi znamená gréckokatolícky františkán. Jeho pokojný život navyše inšpiroval jedného z rímskokatolíckych františkánskych frátrov, aby prišiel žiť do tejto gréckokatolíckej komunity.

Gréckokatolícki františkáni boli medzi gréckokatolíkmi v USA známi svojou charizmou duchovného sprevádzania, duchovných cvičení a obnov, ale v mnohých prípadoch pri nedostatku kňazov slúžili aj vo farskej pastorácii. Pomáhali aj s misiami, či pôstnymi kázňami. Boli duchovnými viacerých gréckokatolíckych ženských reholí v USA. Od roku 1981 bol členom tejto komunity aj súčasný metropolita Pittsburghu William Skurla, ktorý však vzhľadom na pastoráciu na Západe USA, – kde bol ďaleko od komunity, –  z rehole v deväťdesiatych rokoch vystúpil.

Od roku 1997 boli gréckokatolícki františkáni členmi provincie Nanebovzatia Matky Božej v USA. V roku 2019, ako predpríprava na ukončenie fungovania kláštora, boli pozostatky siedmich kňazov a jedného brata prenesené z kláštorného cintorína na cintorín v Beaver Meadows, PA. Zostávajúci gréckokatolícki františkáni budú pravdepodobne pôsobiť v jednom z rímskokatolíckych kláštorov.

Pokoj a dobro, ktoré priniesli našim veriacim v USA, však ostáva zapísané zlatými písmenami v dejinách tamojšej cirkvi. Za krásne fotky z ich dejín patrí obrovské poďakovanie o. Jeromovi, ktorý tak učinil z lásky ku gréckokatolíkom na Slovensku. Buď Bohu vďaka za všetko dobro, ktoré gréckokatolícki františkáni za desaťročia pôsobenia v USA vykonali.

Po gréckokatolíckych benediktínoch, baziliánoch, benediktínkach, klariskách a sociálnych sestrách je to ďalšia rehoľa, ktorá zatvára brány svojho kláštora pre gréckokatolíckych veriacich v USA.

Gréckokatolícki františkáni pôsobia v susednej Mukačevskej eparchii, kde najznámejším členom je vladyka Nil, apoštolský administrátor eparchie.

Zdroj: TK KBS / Košická eparchia / Daniel Černý