V Žiline sa stretli zástupcovia sekulárnych inštitútov na Slovensku

V sobotu 17. októbra 2015 sa v Žiline konalo pravidelné stretnutie zástupcov sekulárnych inštitútov na Slovensku (SI). Úvodné duchovné slovo bolo inšpirované slovami arcibiskupa Mons. José Rodrígueza Carballa, sekretára Kongregácie pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života, ktoré povedal na nedávnom stretnutí so zasvätenými na Slovensku. Pri tejto príležitosti pozval dvoch zástupcov z každého sekulárneho inštitútu na Slovensku na stretnutie zástupcov všetkých foriem zasväteného života do Ríma na prelome januára a februára 2016 na slávnostné zavŕšenie Roka zasväteného života (RZŽ).

Pracovný program pokračoval hodnotením aktivít v rámci RZŽ: využitie prezentácie o sekulárnych inštitútoch, Expo povolaní na Národnom stretnutí mládeže P15 v Poprade, prezentácia na študijnom dni KBS v júni, účasť na stretnutí mladých zasvätených so Svätým Otcom v Ríme v septembri. Na stretnutí prebehla voľba nových zodpovedných Konferencie sekulárnych inštitútov na Slovensku, príprava nasledujúceho formačného stretnutia členov SI v marci 2016, hovorilo sa aj o spolupráci s rehoľníkmi v oblasti formácie a o ďalšej spolupráci s médiami, pripravila sa správa pre Kongregáciu pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života. Prítomní sa povzbudili k pokračovaniu modlitieb za biskupov a kňazov slovenských diecéz, ktoré prijal konkrétny SI za konkrétnu diecézu na začiatku RZŽ. Súčasťou stretnutia bolo slávenie svätej omše a vzájomné zdieľanie v bratskom spoločenstve. Povzbudenie z rodiny zasvätených vo svete a posolstvo zo stretnutia odovzdajú zástupcovia SI členom svojim inštitútov.

Zdroj: tkkbs.sk, foto: povolania.sk