Viera do vrecka: Augustín a Tomáš. Ako hľadali Boha? (video)

Spoznajme dve osobnosti, ktoré nám v dejinách kresťanstva zanechali vzácne svedectvo.

Hostia:
00:18 Pavol Grach, SDB, delegát pre saleziánsku rodinu
01:47 Juraj Pigula OSA, predstavený augustiniánov na Slovensku
06:57 Peter Fotta OP, dominikánsky konvent Košice

Za spoluprácu ďakujeme: Vydavateľstvu Don Bosco https://www.donbosco.sk/, magazínu slovo+ https://www.slovoplus.sk/, zastolom.sk https://www.facebook.com/zastolom/

Predchádzajúce diely a bonusové videá si môžete pozrieť na saleziánskom youtube kanáli.

Viac o tejto téme sa dočítate v brožúrke Vydavateľstva DON BOSCO s názvom Augustín a Tomáš Akvinský.