Vo vatikánskom vydavateľstve vyšla nová kniha: „Dôverujem ti“

Vo vatikánskom vydavateľstve vyšla kniha s názvom „Dôverujem ti!“ (Mi fido di te!). Ide o publikáciu, ktorá je výsledkom stretnutia seminaristov, novicov, noviciek a osôb na ceste zasväteného povolania so Svätým Ocom Františkom v rámci podujatia, ktoré sa uskutočnilo od 4. do 7. júla 2013 v rámci aktivít Roka viery. Publikáciu, ktorej cieľom je zviditeľniť a podeliť sa o radosť z duchovného povolania, zostavila Pápežská rada na podporu novej evanjelizácie.

Kniha obsahuje príhovor pápeža Františka pri stretnutí so šiestimi tisícmi mladých povolaní v Aule Pavla VI., ako aj jeho homíliu z nasledujúceho dňa počas slávenia Eucharistie v Bazilike sv. Petra. Svätý Otec sa dotkol tém ako sú: kultúra provizória, pravá radosť rodiaca sa zo stretnutia, zo vzťahov s inými, pastoračné materstvo a otcovstvo, bez ktorého zasvätená osoba prežíva smútok, ďalej modlitba, radosť útechy a Kristov kríž ako základ misie. Príhovory Svätého Otca dopĺňajú aj prejavy a zamyslenia ďalších osobností, ktoré boli súčasťou programu spomínaných dní.

(zdroj a foto: rv.va; -zk-)