Vo Vištuku KPVS odhalila tabule Ernestovi a Ľudovítovi Macákovcom

Konfederácia politických väzňov Slovenska v spolupráci s Farnosťou Vištuk a Obcou Vištuk 17. októbra odhalila pamätnú tabuľu miestnym rodákom, kňazom – saleziánom donovi Ernestovi Macákovi (pri príležitosti 5. výročia úmrtia) a donovi Ľudovítovi Macákovi (pri príležitosti 100. výročia narodenia).

Program sa začal svätou omšou vo farskom kostole Najsvätejšej Trojice, ktorú celebroval don Jozef Luscoň, SDB. Na úvod ho privítal miestny farár Ján Záhradník a starostka obce, pani Mária Vráblová. Po svätej omši sa prítomní presunuli pred rodný dom bratov Macákovcov, kde všetkých privítal predseda KPVS Peter Sandtner a následne starostka obce so zástupcom KPVS Michalom Radošinským odhalili pamätnú tabuľu za zvukov fanfár dychovej hudby Vištučanka.

Vistuk, Macak, tabula

Vence k nej položili Mária Vráblová (za obec a farnosť Vištuk) a Karol Jurčovič (za KPVS). Počas kladenia vencov znela pieseň o bratoch Macákovcoch. Následne predniesla príhovor starostka Mária Vráblová a synovec blahoslaveného dona Titusa Zemana Michal Radošinský za KPVS. Na záver pamätnú tabuľu požehnal don Jozef Luscoň.

Videozáznam z priameho prenosu – TU a TU.

TK KBS informoval Peter Sandtner