Z rehoľnej kaviarne – Lumen 2014

Už sa stáva pomaly tradíciou, že koncom mája štartujeme auto a vyberáme smer BA na stretko PAPO tímu, aby sme dohodli, čo je potrebné, lebo sa blíži festival Lumen… Tento rok mal rovnaký scenár a vždy sa na to veľmi tešíme. Tiež na ďalšiu komunikáciu s našimi bratmi a sestrami najprv cez e-mail a ešte radostnejšie po roku na festivale „naživo“. Rehoľná kaviareň za päť rokov života na festivale našla svoje „stabilné“ miesto a aj svojich fanúšikov… Zo strany zasvätených v tomto roku sa v službe vystriedalo viac ako 40 rehoľníkov a zasvätených zo 16 reholí a 2 spoločenstiev zasväteného života.
Naše poslanie medzi mladými spočíva najmä vo svedectve radostného prežívania svojho zasvätenia, ktoré im môžeme odovzdať konkrétnou službou v kaviarni pri podávaní teplých alebo studených nápojov. Sú to radostné stretnutia s mladými v netradičnom „zamestnaní“ za pultom a pri pokladni. Ďalej je to svedectvo rôznorodosti Cirkvi a jej chariziem, vzájomná spolupráca rehoľníkov mužov a žien „rôznych farieb“ . Tieto stretnutia obohacujú mladých aj zasvätených. Svedčia o tom mnohé rozhovory, ktoré vznikajú pri čapovaní kofoly či varení horúcej čokolády (ktorá ohýna lyžičku do zvláštneho uhla…). Spontánne reakcie rehoľníkov pri príprave nápoja a nečakané otázky mladých pri pulte vytvárajú radostnú atmosféru a rúcajú múry rôznych predsudkov, ktoré sa môžu vynoriť pri vstupe na radničné nádvorie, kde sa akosi v nadpočte hemžia ľudia „nadčasovo“ oblečení.
Jednoduchá myšlienka pripnutá na cukor do kávy alebo ústrižok papiera s iniciálkami súradníc Svätého písma sú v kaviarni súčasťou ponuky, ktoré tvoria bonus typického prídavného mena kaviarne. V mnohých prípadoch je to nenápadný impulz rozhovorov, ktoré vyústia do „služby ucha“ pre potreby mladých.
Kaviareň každým rokom rastie nielen priestormi, ktoré môžeme mať k dispozícii pre túto službu, ale aj návštevnosťou mladých, ktorých v nej nachádzajú to, čo hľadajú: pokoj, stretnutia, rozhovory, modlitbu, povzbudenie a odpustenie. Je nádherné vidieť, ako sa festival hudby v tomto priestore mení na „púť za čistotou srdca“. Ako mladí počas dvoch dní prichádzajú, aby sa mohli vyspovedať, a 16 kňazov počas niekoľkých hodín sa stále strieda v spovedniciach uprostred nádvoria kaviarne.
Po 4 rokoch fungovania kaviarne sme mohli využiť aj priestor kaplnky, ktorá sa nachádza na radničnom nádvorí a používa sa na rôzne výstavy. Keďže tohto ročný Lumen bol spojený s vigíliou slávnosti Zoslania Ducha Svätého, boli sme zvlášť vďační za tento priestor, v ktorom sme mohli ponúknuť mladým „službu modlitby“. V kaplnke bol vždy prítomný brat alebo sestra, aby mohli poslúžiť mladým modlitbou za ich úmysly a potreby. Bol tam priestor na stíšenie sa a možnosť napísať úmysel svojich prosieb, za ktoré sa budú potom rehoľníci vo svojich komunitách modliť.
A aby sme ani my neostali bokom, pripevnili sme do kaviarne veľký plagát, na ktorý mohli mladí napísať odkaz nám. Keďže sa blíži Rok zasväteného života v roku 2015, požiadali sme mladých, aby teraz boli oni pre nás „prorokmi“ dnešnej doby a napísali nám, čo od nás očakávajú a akých rehoľníkov chcú mať. A výsledok? Prekvapivé povzbudenie. Po prečítaní si ich odkazov nás prenikla bázeň a veľká vďačnosť za dar zasväteného života i nová túžba po svätosti.
Vďaka za rehoľnú kaviareň, za každého slúžiaceho a každého, kto kaviareň navštívil. Naozaj sme si navzájom darom!

Sr. Henrieta Kovaľová

(foto: K. Berešová)