Webstránka Zasvätený život ponúka novú rubriku Cesty povolania

Deň zasvätených je výborným začiatkom zapojenia sa do prípravy na blížiacu sa biskupskú synodu s témou Mladí, viera a rozlišovanie povolania aj zo strany nás zasvätených. Každý máme svoj príbeh povolania, keď sme ho hľadali ako mladí ľudia s vierou, že nám ho Boh dá spoznať. Ako túto svoju cestu spoznali niektorí zasvätení zo Slovenska, si budete môcť čítať v rubrike Cesty povolania, ktorú práve dnes otvárame. Každý mesiac vám ponúkneme ako top článok jeden či dva príbehy, ktoré môžu byť inšpiráciou pre mladých, hľadajúcich povolanie, a povzbudením pre tých, ktorí si už tú nejakú cestu v akomkoľvek povolaní prešli. Takto si môžete oživiť svoje začiatky povolania. Ak by ste sa chceli so svojím príbehom podeliť aj vy, napíšte nám na casopiszzivot@gmail.com. Cesty povolania pripravujeme v spolupráci s časopisom Slovo medzi nami.

-msk-