Mimoriadna generálna kapitula rehole kamiliánov

V dňoch od 16. do 21. júna, sa v Ríme koná mimoriadna generálna kapitula kamiliánov, rehole, ktorej jej zakladateľ sv. Kamil de Lellis (1550-1614) dal názov „Služobníci chorých“. Ako je známe, rehoľa prechádza krízou vnútornej správy po tom, ako niektorí členovia jej vedenia boli v Taliansku podrobení súdnemu vyšetrovaniu.

Na kapitule s mottom „Za oživenie rádu v jubilejnom kamiliánskom roku“ sú prítomní vyšší predstavení a delegáti rehole, spolu s volenými zástupcami jednotlivých provincií a delegácií, spolu asi 60 rehoľníkov. Prítomný je aj zástupca Kongregácie pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života. Ako sa uvádza v komuniké rehole, dostatočný priestor bude venovaný úvahám o udalostiach, ktoré prispeli k vzniku krízovej situácie, v ktorej sa rehoľa kamiliánov ocitla v posledných mesiacoch. Bude sa tiež diskutovať o otázkach týkajúcich sa vzdelávania a hospodárskej situácie. Kapitula, ktorá sa uskutoční v záverečnej fáze osláv 400. výročia smrti sv. Kamila, zvolí nového generálneho predstaveného rehole a novú radu.
(Zdroj: RV; jk)

foto: sv. Kamil de Lellis, www.camilliani.org