Za kultúru starostlivosti – zasadala Únia generálnych predstavených mužských reholí

V dňoch 22. – 24. mája 2019 sa v Ariccia neďaleko Ríma konalo 92. semestrálne zhromaždenie Únie generálnych predstavených mužských reholí (USG). Témou stretnutia bolo Za kultúru starostlivosti.

Prvý deň stretnutia sa niesol v duchu starostlivosti o našu zem, keďže práve pred štyrmi rokmi Svätý Otec František zverejnil encykliku „Laudato Sì“ a tento dokument sa stal základnou témou a obsahom príspevkov viacerých prednášateľov. Prostredníctvom viacerých videí, prezentácií a panelov mali všetci účastníci možnosť seriózne sa zaoberať uvedenou tematikou a to nie len z vedeckého hľadiska, ale v prvom rade z morálneho, etického, duchovného a teologického. Ekologická kríza je v podstate duchovnou a náboženskou krízou.

Na druhý deň sa zaoberali pálčivou a naliehavou témou zneužívania maloletých a starostlivosť o nich. O tejto problematike zazneli priame svedectvá dvoch generálnych predstavených ženských reholí (sestra Veronika Adesholaová Openibová a sestra Carmen Sammutová) a dvoch generálnych predstavených mužských reholí (páter Michael Brehl a páter Ernesto Sánchez). Všetci štyria sa nedávno zúčastnili dôležitého stretnutia, ktoré sa nedávno konalo v Ríme.

Keď ide o tému zneužívania detí a zraniteľných osôb, dôležitý je predovšetkým dialóg s obeťami, ale aj s tými, ktorí môžu pomôcť pochopiť príčiny a dôvody takéhoto správania. Na stretnutí zaznelo, že vzhľadom na súčasnú chvíľu, v zasvätenom živote prežívame stav krízy a hanby. Zaznelo konštatovanie, že sme závažne zatemnili milosť Kristovho poslania. Právom zaznela aj táto otázka: „Dokážeme urobiť zmeny v tejto oblasti a budeme viac transparentní?“

Popoludní sa k téme zneužívania maloletých vyjadril aj tajomník Kongregácie pre spoločnosti zasväteného života a spoločnosti apoštolského života, biskup Mons. José Carballo. Poznamenal, že ide o problém, ktorý spôsobuje veľkú bolesť. Podobne aj vysoký počet odchodov zo zasväteného života – asi 2000 osôb ročne aj niektoré nové formy zasväteného života, ktoré sa podobajú skôr sektám. Na záver poznamenal, že sa vo Vatikáne ešte stále pracuje na novom texte “Mutuae relationes” – teda na dokumente, ktorý reguluje vzťahy medzi biskupmi a zasvätenými osobami v jednotlivých diecézach.

Štefan Turanský SDB
Foto: agensir.it