Začal jubilejný saleziánsky rok

Aktivity osláv dvestoročnice narodenia dona Bosca sa na Slovensku rozbiehajú priebežne. 

Slovenský provinciál adresoval členom saleziánskej rodiny tento pozdrav:

Drahí členovia saleziánskej rodiny,

milí mladí a všetci priatelia dona Bosca pod Tatrami. V sobotu 16. augusta na Colle Don Bosco začal jubilejný saleziánsky rok dvojstého výročia narodenia svätého Jána Bosca. Pripomeňme si v tieto dni, že Pán nám dal dona Bosca za otca a učiteľa. A on neurobil krok, nepovedal slovo a nepodnikol nič, čo by nesmerovalo k záchrane mládeže. Podľa svojho hesla: Daj mi duše, ostatné si vezmi.

Prajem nám všetkým, aby sme sa pozerali na dona Bosca ako na otca a učiteľa. Nech je stále viac našim otcom a nech je stále viac našim učiteľom – na ceste s mladými a pre mladých, za Kristom.
Zo srdca to želám saleziánskej rodine, mladým i všetkým priateľom tohto svätého priateľa mladých.

Váš Jozef Ižold, provinciál

V deň Nanebovzatia Panny Márie 15. augusta zložili dvaja saleziáni – novici svoje prvé rehoľné sľuby. Počas leta dve strediská z Košíc už putovali na miesta dona Bosca. A skupina mladých z Miletičovej si tam šla vykonať duchovné cvičenia. To je začiatok aktivít jubilejného roka.

(-jp-; Zdroj: www.saleziani.sk)