Začalo sa plenárne zasadnutie Kongregácie pre inštitúty zasväteného života

„Mladé víno do nových mechov“ je názov plenárneho zasadnutia Kongregácie pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života, ktoré sa začalo v utorok 25.novembra vo Vatikáne. Stretnutie potrvá do soboty a koná sa v súvislosti so začiatkom Roku zasväteného života, stanoveným na nastávajúcu nedeľu 30. novembra. Ako povedal sekretár kongregácie arcibiskup José Rodriguez Carballo, vďačnosť, veľká láska, nádej, evanjelium a proroctvo je päť kľúčových pojmov, na ktoré sa sústredí naše uvažovanie počas celého roka, venovaného zasväteným osobám, pretože to sú slová, ktorými možno zhrnúť základné aspekty života zasväteného Bohu.

(Zdroj: RV; jk)