Začína sa Rok zasväteného života

Rok zasväteného života, v ktorom si pripomíname 50. výročie dogmatickej konštitúcie Lumen gentium a dekrétu Perfectae caritatis, sa začne modlitbovým večerom v sobotu 29. novembra o 19.00 v pápežskej Bazilike Santa Maria Maggiore a eucharistickou slávnosťou v nedeľu 30. novembra o 10.00 v Bazilike svätého Petra.
Tieto dva modlitbové momenty nesú v sebe veľmi silnú mariánsku stopu a súvisia so začiatkom obdobia Adventu.
Božej Matke, vzoru a patrónke zasväteného života, sa zveruje zasvätený život vo svojich rôznych formách (rehoľné inštitúty, sekulárne inštitúty, zasvätené panny, spoločnosti apoštolského života, nové inštitúty), pretože „v Márii je celá Cirkev, ktorá kráča spolu: v láske toho, ktorý sa hýbe smerom k tomu, kto je slabší, v nádeji toho, kto vie, že bude sprevádzaný na svojej ceste, a vo viere toho, kto má osobitný dar, aby sa mohol oň podeliť. V Márii každý z nás poháňaný vetrom Ducha žije svoje vlastné povolanie na ceste v kráčaní“! (Rallegratevi 13).
Obe slávnosti sa uskutočnia v srdci Ríma v spojení so všetkými diecézami na svete, v ktorých budú modlitbové stretnutia pre vyprosenie milosti Ducha Svätého, ktorý oživuje a obnovuje Cirkev.
(Zdroj:www.vidimusdominum.org)

-sc-