Začína jubilejný rok Terézie Veľkej

Tereziánska rodina a všetky španielske diecézy začínajú sláviť od 15. októbra 2014 jubilejný rok, aby si takto pripomenuli 500. výročie od narodenia Terézie Veľkej. Svätý Otec František udelil pre tento rok pápežské požehnanie a plnomocné odpustky tým veriacim, ktorí budú prítomní na pripravovaných slávnostiach a splnia potrebné podmienky. 

Chystajú sa rôzne konferencie, stretnutia ako aj putovná výstava malieb venovaných spiritualite veľkej svätej, ktorá sa dostane na miesta, ktoré sa významne dotýkali jej života.
Terézia Veľká sa narodila 28. marca 1515 v Avile. Ako 20-ročná vstúpila do karmelitánskeho rádu a ako 39-ročná prežila svoje obrátenie. Stala sa veľmi dôležitou osobou katolíckej reformy vďaka dielam, ktoré napísala, a tiež reformátorkou kláštorov bosých karmelitánok a karmelitánov a zakladateľkou mnohých kláštorov na rôznych miestach Španielska. Zomrela v Alba de Tormes 15. októbra v roku 1582. Blahorečená bola Pavlom V. v roku 1614 a svätorečená  Gregorom XV. roku 1622. Pápež Pavol VI. v roku 1970 vyhlásil Teréziu za učiteľku Cirkvi.

Na Slovensku má Rád bosých karmelitánov svoju mužskú i ženskú vetvu. Karmelitánky na Slovensku pôsobia v Košiciach a v Detve a karmelitáni na Starých Horách, v Banskej Bystrici a od konca septembra aj v Košiciach – Lorinčíku. Tento jubilejný rok, ktorý bude časom milosti nielen pre všetkých priaznivcov tereziánskej spirituality, potrvá do 15. októbra 2015.

-ms-