ZAČÍNA SYNODA: jej účastníkmi je aj 36 mladých

V stredu, 3.októbra, začína v Ríme biskupská synoda, ktorá bude trvať až do 28.októbra. Zúčastní sa jej 266 synodálnych otcov. V aule bude prítomných aj 36 mladých ľudí v úlohe „poslucháčov“, teda bez práva hlasovania, ale budú môcť zasiahnuť do debaty a mať účasť aj na prácach podľa hlavných jazykových skupín, v ktorých sa bude pracovať na náčrte záverečného dokumentu.

Ide o tretiu synodu, ktorý zvolal terajší Svätý Otec František. Kardinál Lorenzo Baldisseri, generálny sekretár synody, na úvodnej tlačovej konferencii konštatoval, že táto synoda „je v línii predošlých zhromaždení, ktoré sa usilujú o obnovenie Cirkvi a spoločnosti počnúc ich základom – rodinou a mladými“. Téma mladých je „dnes istotne výzvou, ako bola ňou aj téma o rodine“ a „Cirkev sa nebojí čeliť výzvam, ktoré sú vždy ťažké a zradné“, pretože „si je istá, že duchovná a ľudská sila pochádza zo Svätého Ducha, ktorý inšpiruje a podporuje svojich pastierov a svoje stádo na čele s hlavným pastierom, ktorý má posilňovať svojich bratov vo viere.“

Na tlačovej konferencii bol prítomný aj kardinál Sergio de Rocha, brazílsky arcibiskup a generálny relátor synody, ktorý poznamenal, že „v našich cirkevných kruhoch sa veľmi ľahko hovorí o mladých iba z počutia odvolávajúc sa na stereotypy alebo na mládežnícke modely, ktoré možno už ani neexistujú. Týmto spôsobom, namiesto toho, aby sme počúvali a vnímali skutočnosť, mladých idealizujeme alebo ich zideologizujeme.“ Podľa neho je dôležité „uvedomiť si, že Cirkev je medzi mladými prítomná viacerými silnými prvkami, ale aj svojimi slabosťami, najmä keď ide o nedostatočný kontakt s digitálnym svetom“. „Často počuť obviňujúce hlasy o tom, že sa mladí vzdialili od Cirkvi“, poznamenáva kardinál Rocha. „Lenže mnohí z nich zažili situácie, na základe ktorých tvrdia, že je to práve Cirkev, ktorá sa vzdialila od mladých. A hovoria nám to otvorene. V mnohých prípadoch ju necítili a nevnímajú ju ako blízku, ochotnú ich prijať, najmä v najťažších chvíľach cesty ich ľudského rastu. Preto by sme sa mali pýtať: Sme významným spoločenstvom pre dnešných mladých? Akým spôsobom môžu byť dnes mladí protagonistami v živote Cirkvi? Akú konverziu a aké prorocké gestá potrebujeme, aby sme si znovu získali dôveru a úctu mladých generácií?“.

Synody sa zúčastní 266 synodálnych otcov: 50 kardinálov, 6 patriarchov, 44 arcibiskupov, 101 miestnych biskupov, 37 pomocných biskupov, šesť apoštolských vikárov a jeden biskup prelát, 10 rehoľných osôb, ktoré predstavujú Úniu hlavých predstavených a 10 členov spomedzi diecéznych kňazov a rehoľníkmi, ktorí však nie sú biskupmi. Okrem toho bez práva hlasu synody sa zúčastní 23 odborníkov a 49 poslucháčov (spomedzi nich 36 mladých medzi 18. a 29. rokom života). Predstavujú rôzne kontinenty a kategórie (seminaristi, rehoľné rády, združenia, mládežnícka pastorácia). Ich úlohou je predovšetkým „počúvať príhovory synodálnych otcov“, avšak „aj oni sa budú môcť ujať slova iba raz a zúčastnia sa prác v skupinách, v ktorých budú spolupracovať na záverečnom dokumente.“

spracoval Štefan Turanský SDB

Na fotografii: kardinál Lorenzo Baldisseri, generálny  sekretár Synody (v strede), spolu s kardinálom Sérgiom da Rochom, generálnym relátorom (vpravo) a monsignorom Fabiom Fabeneom, podsekretárom (vľavo)