Zasvätení proti otroctvu 21. storočia

Na sviatok svätej Jozefíny Bakhity, ktorá bola sudánskou otrokyňou, prešla ťažkou cestou z otroctva k slobode a stala sa rehoľníčkou, sa bude po prvý krát sláviť Medzinárodný deň proti obchodovaniu s ľuďmi. Deň 8. február 2015 zjednotí všetkých, ktorí chcú bojovať proti otroctvu 21. storočia, v modlitbe a reflexii. Z tejto príležitosti Mons. José Rodriguez Carballo OFM svojím listom vyzýva zasvätených, v ktorom vyjadruje prorocký mandát zasvätených, že sú poslaní „utláčaných privádzať na slobodu“, aby sa zapojili do boja za ľudskú dôstojnosť a práva rôznymi aktivitami, aby spolu hľadali možnosti vytvorenia siete pre scitlivenie na tento vážny problém, aby sa napomohlo zmene uvažovania na sociálnej a kultúrnej úrovni pre zabezpečenie ochrany ľudskej dôstojnosti .

Podľa Medzinárodnej organizácie práce (ILO) a podľa Úradu OSN pre drogy a kriminalitu je približne 21 miliónov ľudí obeťami obchodovania so zámerom sexuálneho zneužívania alebo nútených prác, odoberania orgánov, núteného žobrania, donúteného manželstva, nezákonných adopcií a iných foriem zneužívania. Každý rok približne 2,5 milióna ľudí sú obeťami obchodovania s ľuďmi, z toho 60% sú ženy a deti.

Zdroj: www.vidimusdominum.org; www.comboniane.org

-ms-