Žiaci zo Základnej školy sv. Vincenta v Ružomberku venovali duchovnú kyticu rehoľným sestrám

V Roku zasväteného života sme dostali milú úlohu – každý mesiac sa modliť za niektoré rehoľné spoločenstvo. Vo februári sme sa modlili za Kongregáciu milosrdných sestier sv. Kríža. Tieto sestry žijú a pracujú aj v Ružomberku, tak sme sa rozhodli, že ich navštívime v ich práci – SZŠ a priniesli sme im našu duchovnú kyticu, ktorá pozostávala z modlitieb za tieto sestry.
Druháci vyhotovili veľké srdce, do ktorého lepili kvety. Každý kvietok na plagáte predstavuje jedno Zdravas.
Okrem duchovnej kytice sme sestrám odovzdali život bl. Zdenky Schelingovej v obrazoch.
Ďakujeme sestrám za milé privítanie a za čas, ktorý nám venovali.
sr. Belarmína Ivančáková SMVS