Zomrel najstarší redemptorista Bratislavskej viceprovincie

V nedeľu 30. augusta 2015 popoludní zomrel v kláštore Milosrdných sestier Svätého kríža v Haniske pri Košiciach najstarší člen Bratislavskej viceprovincie Kongregácie najsvätejšieho Vykupiteľa (redemptoristi), páter Andrej Konc vo veku 93 rokov.

Pohrebná svätá omša bude v stredu 2. 9. 2015 o 11.00 h v Kostole sv. Jána Nepomuckého v Haniske; jeho telo bude uložené do hrobu o 14.00 h na cintoríne vo farnosti Zemplínsky Branč, kde zosnulý páter Konc dlhú dobu pôsobil.

Páter Andrej Konc sa narodil 20. 7. 1922 v Nemcovciach v okrese Bardejov. V roku 1942 vstúpil do juvenátu redemptoristov v Podolínci. Noviciát absolvoval v Českých Budějoviciach, kde 2. augusta 1947 zložil rehoľné sľuby.

Likvidáciu kláštorov v noci z 13. na 14. apríla 1950 prežil ako bohoslovec v kláštore redemptoristov v Obořišti, kde študoval teológiu. Bol internovaný vo viacerých sústreďovacích kláštoroch v Čechách. V roku 1956 bol prepustený do civilného zamestnania. Priamo počas pracovnej zmeny bol v roku 1961 zatknutý v rámci celoštátnej akcie REDE, namierenej proti redemptoristom. Krajským súdom v Bratislave bol odsúdený v súdnom procese Ján Janok a spol. na dva roky nepodmienečne za „ilegálne štúdium teológie a účasť na ilegálnych schôdzkach“.

Trest si odpykával vo väzení vo Valdiciach, kde Božím riadením 31. marca 1962 prijal ako 40-ročný kňazskú vysviacku z rúk biskupa Jána Korca SJ.

Po prepustení z väzenia pracoval v rôznych civilných zamestnaniach v Bratislave. Neskôr dostal miesto kostolníka a katechétu vo farnosti Bratislava – Nové Mesto. V roku 1969 odišiel ako katechéta na východné Slovensko do Lieskovca, kde bol farárom redemptorista Peter Konkoľ. V roku 1970 sa konečne dostal do riadnej duchovnej služby.

Pôsobil ako kaplán v Humennom a v Sečovciach, potom ako administrátor v Zemplínskom Branči a Kechneci. Od roku 1995 pôsobil ako duchovný správca rehoľných sestier v Rúbani a neskôr v Trnave. Od roku 1998 do 2000 bol v kláštore v Kostolnej-Záriečí, potom ako duchovný správca sestier uršulínok v Suchej nad Parnou, v roku 2007 odišiel na dôchodok na faru do Zemplínskeho Branča. Od roku 2008 bol v opatere u Milosrdných sestier Svätého kríža v Haniske pri Košiciach.

Václav Hypius CSsR

zdroj: cssr.sk