Zomrel páter Coyne, známy jezuita a astronóm

Jezuita P. George Coyne (87) bol riaditeľom Vatikánskeho astrologického observatória počas pontifikátu Jána Pavla II. Usiloval sa o zlepšenie dialógu medzi vedou a vierou.

Dňa 11. februára 2020 zomrel v meste Syracuse (štát New York) vo veku 87 rokov známy americký jezuita a astronóm, riaditeľ vatikánskeho astrologického observatória páter George Coyne.

Za riaditeľa observatória ho menoval už pápež Ján Pavol I., ale prezývku „pápežov astrológ“ získal až počas skoro 30-ročnej služby (1978 až 2007), keď bol úspešným riaditeľom spomínaného observatória. Ešte pred pár mesiacmi viedol tím bádateľov astronómov Arizonskej univerzity.

Kariéra

K jezuitom vstúpil ako 18-ročný a kňazom sa stal v roku 1965. Okrem teológie študoval matematiku na Univerzite Fordham v New Yorku a v roku 1962 získal doktorát z astronómie na washingtonskej Georgetown University.

Pracovníci vatikánskeho astrologického observatória spomínajú na pátra Coyneho ako na príklad charizmatického lídra a vedca, pod ktorého vedením zažilo observatórium obnovu. Jeho nástupca americký jezuita Gui Consolmagno pre vatikánsky denník l´Osservatore Romano povedal, že P. Coyne sa zaslúžil „o dialóg medzi vedou a teológiou na najvyššej úrovni“.

Vedec, ktorému Ján Pavol II. dôveroval skoro 30 rokov

Páter George Coyne bol v úzkom kontakte s Jánom Pavlom II. a v deväťdesiatych rokoch minulého storočia organizoval sériu konferencií o pôsobení Boha vo vesmíre. Konali sa v sídle Vatikánskeho observatória v Castel Gandolfo v Taliansku.

List, ktorý Ján Pavol II. poslal pátrovi Coynemu pri príležitosti trojstého výročia Newtonovho diela Principia, bol vlastne jedným z najpodrobnejších vyhlásení katolíckej teológie o existujúcom vzťahu medzi vedou a vierou.

Páter Coyne sa počas svojho dlhého mandátu usiloval zmodernizovať pôsobenie vatikánskej hvezdárne vo vedeckom svete aj tým, že do svojho tímu prizval mladých astronómov z celého sveta vrátane Afriky, Ázie a Južnej Ameriky. Pod jeho vedením vznikol na Arizonskej univerzite tím bádateľov vatikánskeho observatória a v spolupráci s touto univerzitou bolo možné zostrojiť špičkový vatikánsky teleskop na vrchu Graham v Arizone.

Zaslúžil sa o rehabilitáciu Galilea

Práve na podnet pátra Coyneho sa začalo počas pontifikátu Jána Pavla II. hovoriť o vzťahu medzi vierou a vedou, čo viedlo k tomu, že Svätá stolica rehabilitovala Galilea Galileiho. Páter Coyne bol členom študijnej komisie prípadu Galilei, ktorú v roku 1981 zriadil Ján Pavol II., a stál na čele pracovnej skupiny, ktorá sa zaoberala vedecko-epistemologickými otázkami. Komisia predstavila svoje závery v roku 1992 a v plnej miere Galileiho rehabilitovala.

Uznávaný odborník

Páter George Coyne je autorom viac ako 150 vedeckých publikácií a editorom viacerých kníh. Bol členom niekoľkých vedeckých spoločností aj Pápežskej akadémie vied. Mnohé prestížne univerzity mu v posledných rokoch udelili čestný doktorát a v roku 2009 ho Americká astronomická spoločnosť poctila cenou Georgea Van Biesbroecka „za bohatstvo jeho vedeckých príspevkov, rolu, ktorú zohral pri Letnej škole Vatikánskeho observatória, a za podporu otvoreného dialógu medzi vedou a vierou“.

Štefan Turanský, SDB