„Zóna ticha“ a relikvie sv. Terezky na SDM v Krakowe

Počas Svetových dní mládeže v Krakove bude k dispozícii tzv. „zóna ticha“ priamo v centre mesta, v kostole sv. Marka, ktorý leží na križovatke Sławkowskiej ulice a ulice sw. Marka pri Hlavnom námesti (Rynek Główny). Gotická svätyňa, vybudovaná ešte v stredoveku, patrila v minulosti pod správu rehole Augustiniánov, ktorý žili podľa regúl sv. Augustína. Ich charakteristickou črtou bola nočná modlitba. Zatiaľ čo sa celé mesto ukladalo k spánku, mnísi prichádzali do kostola a modlili sa za všetkých obyvateľov. Preto ich ľudia začali nazývať „nočnými Markami“, pričom sa toto ich pomenovanie v Poľsku úplne udomácnilo.

Počas SDM kostol sv. Marka otvorí svoje brány pre tých, ktorý zatúžia „zotrvať v tichu sami  s Ježišom“ do neskorých hodín. Od 9.00 do 2.00 sa bude môcť každý samostatne alebo v skupinke prísť sem pomodliť pred vystavenou Najsvätejšou sviatosťou oltárnou. V tomto čase nebudú v kostole žiadne prednášky ani katechézy. Tiež v jeho interiéri budú vystavené relikvie sv. Terezky Ježiškovej, ktoré sem budú prevezené pri príležitosti SDM v Krakove priamo z Lisieux.

Zóna ticha bude pod patronátom členov spoločenstva „Pustovňa“, ktorú tvorí asi 50 dobrovoľníkov a kňaz, ktorý ich vedie. Členovia spoločenstva sa snažia modliť v tichu každý deň a tiež deliť sa o krásu tejto modlitby s druhými. Pre každého pútnika, ktorý príde do kostola sv. Marka je pripravená malá špeciálna knižka – „Sprievodca tichom“, v ktorej sú rady k tomu, ako „neprehlušiť Boha svojimi rečami“, ale ako sa oddať skutočnej vnútornej modlitbe. „ Je potrebné si aspoň raz za deň pripomenúť Božiu prítomnosť v nás, vojsť do svojho vnútra, srdcom a vierou pozerať na prítomného Ježiša a počúvať, čo nám hovorí. Modlitba nás má voviesť do najdôležitejšieho aktu- aktu viery, v ktorom vyjadríme svoju lásku a oddanosť Bohu. Ak budeme takto každý deň prichádzať k nemu s dôverou, môžeme si byť istí, že nás bude premieňať a čoraz viac otvárať plneniu Jeho vôle. Chceme sa pripojiť k SDM v Krakove a tu, v kostole sv. Marka dať počas týchto vzácnych dní všetkým možnosť pobudnúť s Bohom v tichu a mlčaní“, hovorí Agnieszka, koordinátorka dobrovoľníkov „Zóny ticha“.

„Ježiš povedal: Ani jednu hodinu ste nemohli bdieť so mnou? Môžeme povedať, že veľa ľudí chodí na omše, kde je človek viac ako polhodinu na liturgii- teda, najkrajšej spoločnej modlitbe. Nemal by druhú polhodinu zotrvať v modlitbe individuálnej, vo svojej izbe, ako to povedal Ježiš? Zavrieť dvere vonkajšieho sveta a modliť sa osamote? Sám Ježiš tak robil. Raz bol v synagóge alebo svätyni, raz v pustovni. Modlitba spoločná aj individuálna urobila pevným jeho rytmus duchovného života. My jednoducho, chceme žiť tak, ako On“, vysvetľuje kaplán Andrzej Muszala, vedúci spoločenstva „Pustovňa“. „Srdečne pozývame všetkých mladých, taktiež pápeža Františka“, dodáva.

Pripomína tiež, že pápež v prvom rozhovore po zvolení povedal, že každý deň medzi 19.00-20.00 trávi hodinu sám v rozhovore s Bohom pred Najsvätejšou sviatosťou oltárnou. „Možno príde i k nám. Je to len 10 minút od miesta, kde bude pápež ubytovaný. A tiež, pápež vo svojom čiernom kufríku vždy nosí „Autobiografické rukopisy“ sv. Terezky z Lisieux- a teraz bude tak blízko…“, zakončuje A.Muszala.

Viac informácii o „tichom kostole“: www.krakow2016.com/kosciol-ciszy-podczas-sdm , alebo www.pustelnia.pl

Zdroj: www.sdm.sk; Anna Šumichrastová

Foto: Krakow2016.com