Len pred niekoľkými dňami som bol krstiť svoju neterku. V týždni pred krstom som volal sestre a švagrovi, aby sme dohodli všetky detaily. Popritom som, samozrejme, rozprával niekoľkokrát aj s malým, len trojročným synovcom. Viackrát mi do telefónu povedal, aby som už prišiel. A niekoľkokrát sa opýtal, čo mu prinesiem, lebo vedel, že má sviatok. Dohodli sme sa, …

Pastorácia duchovných povolaní v Európe a aktualizácia práce na tomto poli smerom do budúcnosti je témou európskej konferencie, ktorú otvorili dňa 28. marca v albánskej Tirane. Podujatie, na ktorom sa zúčastňujú delegáti európskych biskupských konferencií pre pastoráciu povolaní sa nesie v kontexte príprav na Synodu biskupov s témou „Mladí, viera a rozoznávanie povolania“, ktorá sa uskutoční v októbri 2018 v Ríme. Názov …

Pápež František vymenoval dňa 23. februára 2018 sr. Carmen Ros Nortes NSC za podsekretárku Kongregácie pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života. Sestra Carmen Ros Nortes sa narodila 20. decembra 1953 v Espinardo v Murcii (Španielsko). V Kongregácii sestier Našej Pani útechy (NSC) zložila večné sľuby 19. januára 1986. V Španielsku získala diplom z teológie, diplom z katechetickej …

V týchto dňoch, kedy sa dramatická situácii v oblasti Damasku zhoršuje, saleziánska informačná agentúra ANS dostala list od direktora saleziánskeho diela v Damasku. Saleziáni pracujú pre deti a mladých v Sýrii od roku 1948. Salezián don Mounir Hanachi okrem iného naliehavo vyzýva k objektívnemu informovaniu. Priznáva, že sýrska vláda nie sú „svätí či anjeli“, …

Z dielne Kongregácie pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života vychádza nový dokument Ekonómia v službe charizmy a poslania. Ako povedal pápež František účastníkom kongresu, na ktorom sa spomínaný dokument pripravoval: „Aj naše komunity môže zasiahnuť logika individualizmu. Napätie medzi lokálnymi a všeobecnými dielami, ktoré existuje na úrovni inkulturácie charizmy, jestvuje aj na ekonomickej úrovni, ale nesmieme sa …