24 hodín pre Pána v augustiniánskom kláštore

Výzva Svätého Otca prejsť v rámci Pôstneho obdobia ku konkrétnym krokom bola a je podnetom pre iniciatívu 24 hodín pre Pána. Prvý krát sa 24-hodinovka uskutočnila pod vedením Pápežskej rady na podporu novej evanjelizácie dňa 29. marca 2014. Tento rok sa v 24-hodinovej modlitbe spojíme 4 a 5. marca. Jej cieľom je prežívanie spoločenstva s Pánom v modlitbe a pokání a v možnosti pristúpiť k sviatosti zmierenia. Odporúča sa ďalej adorácia, kajúca pobožnosť, spovedná služba, rozhovory o duchovnom živote. Kostoly a pastoračné priestory majú byť otvorené pre každého, lebo je to čas na stretnutie s Otcom, ktorý čaká na príchod márnotratného syna a syna, ktorý potrebuje povzbudenie.

Augustiniáni ponúkajú vo svojom kláštore 24 hodín intenzívnej modlitby, bdenia, adorácie, uvažovania nad Božím slovom. Program tu. 24 hodín pre Pána sa v Kláštore sv. Augustína ukončí svätou omšou.

-ms-

zdroj: aug.sk