Exercície pre slovenských biskupov povedie verbista

Slovenských biskupov čakajú dni ticha, modlitby, uvažovania. Duchovné cvičenia, ktoré začínajú 1. marca v Penzióne Augustineum v Bardejovských Kúpeľoch, sú príležitosťou zastavenia sa. Kazateľom duchovných cvičení je verbista P. Milan Bubák, ktorý rozoberie tému vhodnú na Pôstne obdobie, ktoré je časom obrátenia, premeny. Biskupov bude sprevádzať počas štyroch dní téma Obrátenie sv. Petra a sv. Pavla.

Českí a moravskí biskupi prežili takýto čas v trapistickom kláštore, ktorý bol pre nich ostrovom modlitby a ticha. Skúsili si tak na chvíľu, ako chutí mníšky život. Exercitátorom bol opát novodvorského kláštora Dom Samuel Lauras.

Podporme našich biskupov aj v tomto čase modlitbou.

-ms-

foto: katolicky týdeník