Konzervatívny denník Postoj sa v Seriáli o nefyzickom násilí zaoberá v piatom dieli psychickým týraním v štruktúrach cirkvi. Pri príprave Seriálu o nefyzickom násilí a komunikácii s čitateľmi sa nám začala objavovať aj prítomnosť psychického týrania v radoch Katolíckej cirkvi. Má to svoju logiku. „Narcistickí ľudia sa často angažujú v oblastiach, kde konajú dobré skutky,“ hovorí pre Postoj …

„Svedkovia Božej krásy“ je názov listu, ktorý kardinál João Braz de Aviz a arcibiskup José Rodriguez Carballo, prefekt a sekretár Kongregácie pre inštitúty zasväteného života a Spoločnosti apoštolského života, zaslali „zasväteným bratom a sestrám“ pri príležitosti 25. výročia posynodálnej apoštolskej exhortácie Jána Pavla II. „Vita consecrata“. Zasväteným bratom a sestrám Ustavične vzdávame vďaky za …

Mám pocit, že nevidím žiadne svetlo na konci tunela. Strácam nádej a na nič sa neteším. Myslím si, že sa to už nikdy neskončí. Veľmi sa bojím o svojich blízkych. Zomierajú predsa aj mladí. Neprežila by som, keby sa niekomu niečo stalo. Odkedy som prekonala COVID, necítim sa vo vlastnej koži. Nemôžem spávať. Niekedy …

Dňa 8. marca 2021 zomrel P. Jozef Hegglin, MSC, katolícky kňaz pochádzajúci zo Švajčiarska, ktorý od roku 2000 pôsobil na Slovensku v Nitre. Predtým ako misionár 15 rokov pracoval v tichomorskej ostrovnej krajine Kiribati. Bol vyhľadávaným exercitátorom a duchovným sprievodcom v duchovnom centre Domu Srdca Ježišovho na Lukovom Dvore pri Nitre. Prinášame rozhovor, ktorý s …

Úvodná poznámka prekladateľa: Tieto myšlienky pripravil nám augustiniánom náš spolubrat otec Pasquale Cormio, OSA, ktorý je tiež odborníkom v patristike. Môžu však byť podnetné v tomto obzvlášť náročnom čase pandémie nielen pre rehoľníkov, ale vo veľkej miere i pre každý kresťanský duchovný život. Stačí len zameniť napríklad výraz rehoľné spoločenstvo za výraz kresťanské či rodinné spoločenstvo. …

V časopise Human Development[1] bol uverejnený zaujímavý článok o narcistických osobnostiach pracujúcich v pastorácii (The Narcissistic Minister) od Len Sperryho, M.D., Ph.D. Nakoľko článok je zaujímavý aj pre nás na Slovensku, prinášame tu z neho podstatné časti. Narcistických kňazov a pastoračných pracovníkov je v pastorácii, v rehoľných komunitách a iných náboženských organizáciách veľmi veľa. …

Prečo táto napohľad ošumelá téma, veď naše formačné projekty sú prešpikované Svätým písmom? To je síce výborné, no za pozornosť stojí aj syntetický pohľad na Písmo, ktorý by mal posilniť jeho formačnú silu v dozrievaní každého zasväteného. Napredovaním v našom zasvätení stále viac zisťujeme, že Písmo nás učí rozpoznávať Božiu prítomnosť v našom živote. Ako Boh koná …

Zdá sa, že škandály, pohoršenie a hanba zo zneužívania detí a dospievajúcej mládeže predovšetkým zo strany kňazov, zasvätených osôb, ale aj pastoračne aktívnych kresťanov neutíchajú, ba naberajú na intenzite, keď štátne orgány periodicky vyťahujú na povrch nové prípady, čo je pre niektoré masmédiá mimoriadne živnou pôdou. Sú to prípady, ktoré sa udiali v Írsku, Spojených štátoch[1], …

„Môžem sa niečo spýtať? Je moja depresia dôsledok hriechu? Ak nie, z čoho to potom mám?“„Chodím pravidelne na spoveď a necítim úľavu.“ „Mávam myšlienky na smrť… to je veľký hriech.“ Tieto a podobné výroky, vypočuté od veriacich i zasvätených mi rezonujú v hlave. Spolu s nimi si nesiem kus utrpenia ľudí, ktorí napriek neraz pevnej viere prežívajú depresiu, ťažký smútok, …

Oficiálna stránka Konferencie vyšších rehoľných predstavených na Slovensku ponúka na stiahnutie dokumenty o zasvätenom živote. V týchto dňoch k nim pribudli publikácie Listy zasväteným (ide o tri listy Kongregácia pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života, ktoré boli vydané k Roku zasväteného života: Radujte sa, Skúmajte, Kontemplujte) a Ohlasujte (štvrtý list vydaný s väčším časovým odstupom po Roku zasväteného života). …