Dňa 8. marca 2021 zomrel P. Jozef Hegglin, MSC, katolícky kňaz pochádzajúci zo Švajčiarska, ktorý od roku 2000 pôsobil na Slovensku v Nitre. Predtým ako misionár 15 rokov pracoval v tichomorskej ostrovnej krajine Kiribati. Bol vyhľadávaným exercitátorom a duchovným sprievodcom v duchovnom centre Domu Srdca Ježišovho na Lukovom Dvore pri Nitre. Prinášame rozhovor, ktorý s …

Úvodná poznámka prekladateľa: Tieto myšlienky pripravil nám augustiniánom náš spolubrat otec Pasquale Cormio, OSA, ktorý je tiež odborníkom v patristike. Môžu však byť podnetné v tomto obzvlášť náročnom čase pandémie nielen pre rehoľníkov, ale vo veľkej miere i pre každý kresťanský duchovný život. Stačí len zameniť napríklad výraz rehoľné spoločenstvo za výraz kresťanské či rodinné spoločenstvo. …

V časopise Human Development[1] bol uverejnený zaujímavý článok o narcistických osobnostiach pracujúcich v pastorácii (The Narcissistic Minister) od Len Sperryho, M.D., Ph.D. Nakoľko článok je zaujímavý aj pre nás na Slovensku, prinášame tu z neho podstatné časti. Narcistických kňazov a pastoračných pracovníkov je v pastorácii, v rehoľných komunitách a iných náboženských organizáciách veľmi veľa. …

Prečo táto napohľad ošumelá téma, veď naše formačné projekty sú prešpikované Svätým písmom? To je síce výborné, no za pozornosť stojí aj syntetický pohľad na Písmo, ktorý by mal posilniť jeho formačnú silu v dozrievaní každého zasväteného. Napredovaním v našom zasvätení stále viac zisťujeme, že Písmo nás učí rozpoznávať Božiu prítomnosť v našom živote. Ako Boh koná …

Zdá sa, že škandály, pohoršenie a hanba zo zneužívania detí a dospievajúcej mládeže predovšetkým zo strany kňazov, zasvätených osôb, ale aj pastoračne aktívnych kresťanov neutíchajú, ba naberajú na intenzite, keď štátne orgány periodicky vyťahujú na povrch nové prípady, čo je pre niektoré masmédiá mimoriadne živnou pôdou. Sú to prípady, ktoré sa udiali v Írsku, Spojených štátoch[1], …

„Môžem sa niečo spýtať? Je moja depresia dôsledok hriechu? Ak nie, z čoho to potom mám?“„Chodím pravidelne na spoveď a necítim úľavu.“ „Mávam myšlienky na smrť… to je veľký hriech.“ Tieto a podobné výroky, vypočuté od veriacich i zasvätených mi rezonujú v hlave. Spolu s nimi si nesiem kus utrpenia ľudí, ktorí napriek neraz pevnej viere prežívajú depresiu, ťažký smútok, …

Oficiálna stránka Konferencie vyšších rehoľných predstavených na Slovensku ponúka na stiahnutie dokumenty o zasvätenom živote. V týchto dňoch k nim pribudli publikácie Listy zasväteným (ide o tri listy Kongregácia pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života, ktoré boli vydané k Roku zasväteného života: Radujte sa, Skúmajte, Kontemplujte) a Ohlasujte (štvrtý list vydaný s väčším časovým odstupom po Roku zasväteného života). …

V kmeni Zulu sa hovorí: „Človek s permanentne naplneným  žalúdkom nie je schopný vidieť tajomné veci.“ „Sme prejedení a otrávení, neschopní rozlišovať naše inštinkty. Naše stravovanie je takmer odtrhnuté od našej fyziologickej potreby.“ (A. Gentili) V konzumnej spoločnosti žijú aj zasvätení, ktorí sú vystavení problémom a prílišnému konzumu. Je dobré sa preto zamýšľať aj nad tým ako sa …

Toto dielko predstavuje stručné vademecum, ktoré obsahuje základné upozornenia pre toho, kto sa chce stať skutočným kontemplatívnym človekom vo svete. Odkazy na biblické citácie, ktoré sú pripojené, majú pomôcť k hlbšej meditácii textov. Ak hľadáš dokonalú jednotu s Bohom, ktorý robí z tvojho života účinný prostriedok spásy, drž sa nasledujúcich rád. Nechaj, nech Duch Svätý prostredníctvom nich …

Zasvätená osoba pomerne často dostáva otázku, či je naplnená a šťastná vo svojom povolaní. Pre každého, kto žije v celibáte, je takáto otázka pozvaním vydať svedectvo o svojej integrite, o svojom vzťahu s Bohom a o vzťahoch s inými. Skutočnosť, že neraz sa mnohí z nás trápia a nemajú jednoznačnú odpoveď, je podmienená skúsenosťou, ktorá blokuje prežívanie intimity v komunite. Nasledujúci text chce byť príspevkom …