Únia európskych konferencií vyšších predstavených (UCESM; www.ucesm.net), zastrešená Kongregáciou pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života, organizovala v dňoch 28. apríla a 18. mája 2021 webinár na citlivú tému duchovné zneužívanie. Každý deň ponúkol dva prednáškové vstupy, priestor na diskusiu v skupinkách a otázky. Prvý deň prednášala sr. Katharina Kluitmann, OSF (teológia, psychológia) a Doris Reisinger-Wagner (teológia, filozofia); druhý …

Únia európskych konferencií vyšších rehoľných predstavených (U.C.E.S.M. – L’Unione delle Conferenze Europee dei/lle Superiori/e Maggiori) pripravila v dňoch 28. apríla a 18. mája 2021 webináre na tému duchovného zneužívania, ktoré boli tlmočené do štyroch jazykov: angličtiny, taliančiny, francúzštiny a španielčiny. Zo Slovenska sa webinárov zúčastnilo približne 20 zasvätených. Prednášky a nahrávky sú k dispozícii aj na webstránke UCESM. „Páči …

(Pohľad teológa spirituálnej teológie) Kríza bratského života Nie je potrebné nikoho presviedčať, že vo vývoji rehoľného života, najmä v bratskom živote zasvätených osôb, sa prehlbuje bezvýchodisková situácia. Symptómy, ako napríklad pokles počtu povolaní, to jasne ukazujú. Etiológia tohto javu je zložitá, ale jednou z hlavných príčin nedostatku kandidátov do zasväteného života je sekularizácia. Keď …

Salezián koadjútor Daniel Imriška spracoval počas svojich štúdií v Barcelone tému prítomnosti zasvätených na sociálnych sieťach. Ďakujeme, že jednu jej časť dal k dispozícii aj našej redakcii na publikovanie na našej stránke. Informačné technológie, ktoré zahŕňajú aj sociálne siete, sa stali súčasťou nášho života. Sú ľudia, ktorí sa im pokúšajú vyhnúť. Možno si tiež …

Po Druhom vatikánskom koncile poznamenal dianie v Cirkvi masívny odchod z rehoľných spoločenstiev. Sklamanie z výsledkov koncilu, porazený triumfalizmus Cirkvi, rozčarovanie z liturgickej reformy a mnohé ďalšie dôvody primäli mnohých zavesiť habit a reverendu na klinec. V krajinách, kde zúril komunistický režim, sa naopak Cirkev mobilizovala a popri oficiálnej štátom kontrolovanej cirkvi vyrastala tzv. podzemná cirkev, ktorej poslaním bolo tajne pripravovať nových …

Sme slobodní, keď v živote hľadáme Božiu vôľu? Hosťami aprílovej relácie sú vojenský ordinár Mons. František Rábek, salezián Róbert Flamík, Juraj Králik z Hnutia kresťanských spoločenstiev detí – eRko a Mária Grebečiová zo Združenia saleziánskej mládeže – Domka.  Predchádzajúce diely a bonusové videá nájdete na saleziánskom youtube kanáli. Viac o tejto téme si môžete prečítať v praktickej …

Poľskí salvatoriáni v spolupráci s mnohými odborníkmi a pod záštitou Komisie pre duchovenstvo pri Poľskej biskupskej konferencii zanedlho otvárajú už desiatykrát Školu formátorov pre rehoľných a diecéznych kňazov. Je to komplexný a dobre premyslený kurz určený najmä pre formátorov, ale môžu sa ho zúčastniť aj iní kňazi v rámci svojej permanentnej formácie. Ďalšia dvojročná …

Potreba trvalej formácie Za posledné roky sa v Cirkvi postupne presadzujú nové pohľady na oblasť formácie. Dotýkajú sa všetkých jej etáp: od rozlišovania povolania cez prípravnú fázu a základnú formáciu až po formáciu trvalú. Jedným z konkrétnych prejavov týchto posunov je organizačná zmena z roku 2013, ktorou sa riadenie seminárov presúva z Kongregácie pre katolícku výchovu na Kongregáciu …

Tento článok publikujeme s láskavým dovolením redakcie Svet kresťanstva / Postoj. O tom, ako sa dá žiť mystický život v dnešnom svete, hovorí bosý karmelitán Dušan Hricko. Keď sa spomenie slovo mystika, väčšina ľudí si ho spojí s púštnymi otcami, so svätou Teréziou z Avily či svätým Jánom z Kríža. Akoby patrila len do minulosti, o ktorej si radi prečítame z historických kníh. Prečo …

Už niekoľko týždňov pred mojím príchodom do švajčiarskeho St. Gallenu, do služieb sekretariátu Rady európskych biskupských konferencií (CCEE), mi jedna rakúska rehoľníčka poradila, aby som sa skontaktoval so spoločenstvom Adoray. Hovorila mi to s úmyslom, aby som nestratil kontakt s mládežou, ktorá je prostredníctvom modlitby a sviatostí zapálená pre obnovu Cirkvi. Nasledujúc jej radu som s prekvapením zakúsil, …