Aj keď zima ešte ukazuje svoju silu, dovoľujeme si vám predstaviť našu, už viac jarnú ponuku kurzov, ktoré od februára do apríla plánujeme uskutočniť v našom DUCHOVNOM CENTRE LUKOV DVOR v Nitre alebo online formou. Úplný popis kurzov, ako aj prehľad kurzov na celý rok 2023, nájdete na webovej stránke www.misionari.sk/courses, kde sa môžete aj prihlásiť.  Február 2023: REŠPEKTUJÚCA KOMUNIKÁCIA …

„Viete si predstaviť svet, kde každý musí žobrať o pozornosť druhého človeka a nikto nie je ochotný milovať zadarmo? Viete si predstaviť svet bez nezaslúženej lásky? Takýto svet je v skutočnosti peklom.“ (pápež František) V jednej zo svojich homílií varuje pápež František veriacich pred narcizmom a viktimizmom, ktoré majú negatívny vplyv predovšetkým na medziľudské vzťahy. „Narcizmus nás vedie klaňať …

Niektorým ranám nerozumie nikto, len ich nositeľ a Boh. Niektoré rany sú príliš hlboké a úplne sa nezahoja po celý život. Niektorých rán sa musíme dotknúť a postarať sa o ne, aby tak mohli byť premenené. V Cirkvi sa v posledných rokoch pomerne často a veľa hovorí o uzdravovaní zranení či rodových koreňov prostredníctvom modlitby. Vízia rýchlej úľavy od …

Život v rodině i v komunitě skrývá řadu nebezpečí. Pokud je ona rodina nebo komunita živá. Všade, kde žijí lidé, může přijít a přichází ke krizím. Manželům v hrobě už krize nehrozí, není tam život. O jaká nebezpečenství jde v řeholní komunitě? Může se takové společenství proměnit například v sektu? Do každého kláštera vedou dvě cesty. Po té jedné jde …

Únia európskych konferencií vyšších predstavených (UCESM; www.ucesm.net), zastrešená Kongregáciou pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života, organizovala v dňoch 28. apríla a 18. mája 2021 webinár na citlivú tému duchovné zneužívanie. Každý deň ponúkol dva prednáškové vstupy, priestor na diskusiu v skupinkách a otázky. Prvý deň prednášala sr. Katharina Kluitmann, OSF (teológia, psychológia) a Doris Reisinger-Wagner (teológia, filozofia); druhý …

Únia európskych konferencií vyšších rehoľných predstavených (U.C.E.S.M. – L’Unione delle Conferenze Europee dei/lle Superiori/e Maggiori) pripravila v dňoch 28. apríla a 18. mája 2021 webináre na tému duchovného zneužívania, ktoré boli tlmočené do štyroch jazykov: angličtiny, taliančiny, francúzštiny a španielčiny. Zo Slovenska sa webinárov zúčastnilo približne 20 zasvätených. Prednášky a nahrávky sú k dispozícii aj na webstránke UCESM. „Páči …

(Pohľad teológa spirituálnej teológie) Kríza bratského života Nie je potrebné nikoho presviedčať, že vo vývoji rehoľného života, najmä v bratskom živote zasvätených osôb, sa prehlbuje bezvýchodisková situácia. Symptómy, ako napríklad pokles počtu povolaní, to jasne ukazujú. Etiológia tohto javu je zložitá, ale jednou z hlavných príčin nedostatku kandidátov do zasväteného života je sekularizácia. Keď …

Salezián koadjútor Daniel Imriška spracoval počas svojich štúdií v Barcelone tému prítomnosti zasvätených na sociálnych sieťach. Ďakujeme, že jednu jej časť dal k dispozícii aj našej redakcii na publikovanie na našej stránke. Informačné technológie, ktoré zahŕňajú aj sociálne siete, sa stali súčasťou nášho života. Sú ľudia, ktorí sa im pokúšajú vyhnúť. Možno si tiež …

Po Druhom vatikánskom koncile poznamenal dianie v Cirkvi masívny odchod z rehoľných spoločenstiev. Sklamanie z výsledkov koncilu, porazený triumfalizmus Cirkvi, rozčarovanie z liturgickej reformy a mnohé ďalšie dôvody primäli mnohých zavesiť habit a reverendu na klinec. V krajinách, kde zúril komunistický režim, sa naopak Cirkev mobilizovala a popri oficiálnej štátom kontrolovanej cirkvi vyrastala tzv. podzemná cirkev, ktorej poslaním bolo tajne pripravovať nových …

Sme slobodní, keď v živote hľadáme Božiu vôľu? Hosťami aprílovej relácie sú vojenský ordinár Mons. František Rábek, salezián Róbert Flamík, Juraj Králik z Hnutia kresťanských spoločenstiev detí – eRko a Mária Grebečiová zo Združenia saleziánskej mládeže – Domka.  Predchádzajúce diely a bonusové videá nájdete na saleziánskom youtube kanáli. Viac o tejto téme si môžete prečítať v praktickej …