Rozhovor pripravila pre Denník Štandard redaktorka Katarína Višňovská a s dovolením redakcie vám ho prinášame v plnom znení. Mnohí z nás kráčajú svetom s únavou, ktorá ale nie je na tele, je v duši. Čo je to sabat, prečo vo svojom živote potrebujeme nedeľu a kedy majú nedeľu kňazi? O tom, že aj kňazi …

Na platforme zoom prebehlo dňa 18. októbra 2021 celoslovenské stretnutie koordinátorov pre pastoráciu povolaní (PaPo), na ktoré prišlo 62 kňazov a zasvätených zo všetkých slovenských diecéz. „Neunavme sa tým, že budeme pozývať, (…) nebojme sa nanovo hodiť siete,“ v tomto duchu sa niesli prvé dva príhovory. Stretnutie otvoril Mons. Tomáš Galis, ktorý v Konferencii biskupov Slovenska zastrešuje …

Otec Krzysztof Wons, SDS mal pre kňazov a zasvätených seminár o Lectio divina. S dovolením autora vám prinášame prepis jeho prednášky, preto je štylistika „prednášková“, nie „článková“. Drahí, rád by som vám porozprával o ceste, ktorou v Cirkvi od samého začiatku kráčajú ľudia viery. Od samého počiatku existencie Cirkvi ňou prechádzajú ako Ježiš so …

Z knihy Dom Samuel: Jako sžírající oheň (Triáda, Praha 2017) Kdo je mnich? V představách našich současníků nalezneme nemálo obrazů mnicha: podivín prchající před svody světa a zodpovědnosti; šťastlivec, který se uchýlil pod křídla komunity, aby u těch, kteří navštíví tamní dům pro hosty, svědčil o smyslu křesťanského života;  archeologická vykopávka… Mnich a mniška však jsou …

Kvôli pandémii sa spoločné stretnutia rehoľných noviciátov pod názvom Internoviciát nekonali takmer rok a pol. Zvažovala sa aj možnosť online stretnutí, ako je to teraz bežné, ale napokon sa v jeseni 2020 rozhodli pre prorockú víziu sestry satmárky Brigity Puchalovej, ktorá navrhla, aby sa v lete 2021 zorganizovalo dlhšie stretnutie, ktoré by v sebe spojilo všetko …

Z každodennej skúsenosti vieme, ako nás vedia prejavy hnevu v našich komunitách a medziľudských vzťahoch zaskočiť, prekvapiť, ba aj znechutiť. Hlboko v našom vnútri často pretrvávajú zranenia, že nám niekto hnevlivo niečo vytkol alebo na nás vyskočil, nakričal… Ešte ťažšie nám padne, keď úprimne skonštatujeme, že my sami sme niektoré svoje negatívne pocity a …

Problematika obchodovania s ľuďmi nie je na Slovensku príliš rozšírená, ale predsa je aktuálna. Aj preto Konferencia vyšších rehoľných predstavených na Slovensku (KVRPS) menovala sr. Bohumilu Hajtolovú, CJ, ako svoju zástupkyňu v organizácii RENATE (Religion in Europe Networking Against Trafficking and Exploitation), v ktorej sú zastúpené rehoľné spoločenstvá z 31 európskych krajín zaoberajúce sa činnosťou …

Únia európskych konferencií vyšších rehoľných predstavených (UCESM. – L’Unione delle Conferenze Europee dei/lle Superiori/e Maggiori) pripravila v dňoch 28. apríla a 18. mája 2021 webináre na tému duchovného zneužívania, ktoré boli tlmočené do štyroch jazykov: angličtiny, taliančiny, francúzštiny a španielčiny. Zo Slovenska sa webinárov zúčastnilo približne 20 zasvätených. Prednášky a nahrávky sú k dispozícii aj na web stránke UCESM. …

don EMILIO GNANI, Nel mezzo del cammin[1]. Seminario Arcivescovile di MILANO Ako každý človek, aj kňaz vo veku od 40 do 60 rokov prechádza obdobím takzvaného „stredného veku“. Viacerí autori[2] už zdôraznili osobitosti a výzvy tejto strednej fázy v živote kňaza, upozorňujúc na možnosť „krízy“, ktorú nemožno chápať ako nejaký problém alebo chybu, ale ako …

Konzervatívny denník Postoj sa v Seriáli o nefyzickom násilí zaoberá aj psychickým týraním v štruktúrach cirkvi. V piatom diele Seriálu o nefyzickom násilí priniesli otvorenú spoveď rehoľnej sestričky, ktorá vo svojej rehoľnej komunite zažila psychické týranie. V rozhovore s kňazom a psychológom o. Jánom Kulanom hodnotia, čo a prečo sa stalo, ako aj moment, ako podobnej …