Potreba trvalej formácie Za posledné roky sa v Cirkvi postupne presadzujú nové pohľady na oblasť formácie. Dotýkajú sa všetkých jej etáp: od rozlišovania povolania cez prípravnú fázu a základnú formáciu až po formáciu trvalú. Jedným z konkrétnych prejavov týchto posunov je organizačná zmena z roku 2013, ktorou sa riadenie seminárov presúva z Kongregácie pre katolícku výchovu na Kongregáciu …

Tento článok publikujeme s láskavým dovolením redakcie Svet kresťanstva / Postoj. O tom, ako sa dá žiť mystický život v dnešnom svete, hovorí bosý karmelitán Dušan Hricko. Keď sa spomenie slovo mystika, väčšina ľudí si ho spojí s púštnymi otcami, so svätou Teréziou z Avily či svätým Jánom z Kríža. Akoby patrila len do minulosti, o ktorej si radi prečítame z historických kníh. Prečo …

Už niekoľko týždňov pred mojím príchodom do švajčiarskeho St. Gallenu, do služieb sekretariátu Rady európskych biskupských konferencií (CCEE), mi jedna rakúska rehoľníčka poradila, aby som sa skontaktoval so spoločenstvom Adoray. Hovorila mi to s úmyslom, aby som nestratil kontakt s mládežou, ktorá je prostredníctvom modlitby a sviatostí zapálená pre obnovu Cirkvi. Nasledujúc jej radu som s prekvapením zakúsil, …

Ako riešiť zle adaptované popieranie Žena, ktorá sedela predo mnou, hrbiac sa vo svojom kresle a podopierajúc si rukou bradu, aby jej nepadala hlava, vyzerala tak na 70. Vedela som však od niektorých jej spolusestier, s ktorými som sa rozprávala, že bola o dve desaťročia mladšia. Prišla som za ňou na konzultáciu na žiadosť sestier jej …

Keď v živote dospejeme do bodu, že rozlíšime Božiu vôľu o našom povolaní, spravidla nastúpime do formácie. Počas tohto výnimočného obdobia máme možnosť oboznámiť sa s charizmou konkrétneho rádu, prehlbovať život modlitby, napredovať v teologickom vzdelávaní a v neposlednom rade aj ľudsky dozrieť. Žiť vzťahy, preberať zodpovednosť a profilovať sa pre službu. Zložením sľubov …

Prečo mnohí spolubratia a spolusestry zanechávajú zasvätený život? Aké ťažkosti či pohnútky ich vedú k takémuto rozhodnutiu? Je to iba ich problém? Aké sú právne kroky v týchto prípadoch? Dokument, ktorý vyšiel vo Vatikáne, sa zaoberá touto pálčivou a naliehavou problematikou. V posledných desaťročiach sme svedkami odchodov zo zasväteného života nielen na Slovensku, ale …

V motivačnej kresťanskej literatúre sa často nachádzajú odkazy na výzvy z Písma typu „nebojte sa“ alebo „nebuďte ustarostení“. Napriek tomu strach a úzkosť patria k ľudskej skúsenosti a naša myseľ je neraz doslova zaplavená obavami. Tieto stavy vo zvýšenej miere sužujú ľudí, ktorí bojujú s niektorou z tzv. neurotických porúch. V  článku venujeme osobitnú pozornosť ťažkostiam, ktoré sú spojené …

Púť za kňazov 2021 – prednáška sestry Kataríny Krištofovej z Kongregácie sestier Božského Vykupiteľa o bl. Alfonze Márii Eppingerovej a jej veľkej úcte voči kňazom – Bazilika Sedembolestnej Panny Márie – Šaštín 23. 10. 2021. „Najväčšia milosť, ktorú nám Boh udelil, je Eucharistia a kňazstvo, vďaka ktorej nám kňazi môžu vysluhovať sviatosti.“ (bl. Alfonza …

Rozhovor na tému sexuálneho zneužívania v Cirkvi s tými, ktorí sú na pulze celej veci a pomáhajú tým, ktorí ním boli zasiahnutí.

Nedávne správy o sexuálnom zneužívaní zo strany Cirkvi vo Francúzsku vyvolali otázku, ktorá sa objavila v súvislosti so zverejnením podobných správ z Austrálie, Írska, Spojených štátov amerických a iných miest: nemalo by byť pre kňaza, ktorý sa počas spovede dozvie o sexuálnom zneužívaní spáchanom na mladistvom, povinnosťou oznámiť to svetským autoritám? Hoci Katolícka cirkev neočakáva, že jej zákony budú …