Púť za kňazov 2021 – prednáška sestry Kataríny Krištofovej z Kongregácie sestier Božského Vykupiteľa o bl. Alfonze Márii Eppingerovej a jej veľkej úcte voči kňazom – Bazilika Sedembolestnej Panny Márie – Šaštín 23. 10. 2021. „Najväčšia milosť, ktorú nám Boh udelil, je Eucharistia a kňazstvo, vďaka ktorej nám kňazi môžu vysluhovať sviatosti.“ (bl. Alfonza …

Rozhovor na tému sexuálneho zneužívania v Cirkvi s tými, ktorí sú na pulze celej veci a pomáhajú tým, ktorí ním boli zasiahnutí.

Nedávne správy o sexuálnom zneužívaní zo strany Cirkvi vo Francúzsku vyvolali otázku, ktorá sa objavila v súvislosti so zverejnením podobných správ z Austrálie, Írska, Spojených štátov amerických a iných miest: nemalo by byť pre kňaza, ktorý sa počas spovede dozvie o sexuálnom zneužívaní spáchanom na mladistvom, povinnosťou oznámiť to svetským autoritám? Hoci Katolícka cirkev neočakáva, že jej zákony budú …

Do redakcie Zasvätený život sme dostali dve svedectvá od kňazov, ktorí sa zúčastnili programu Holy-days na Lukovom dvore pri Nitre. Prinášame vám ich v plnom znení. Čo sa mi snažil Boh povedať počas Holy-days? Tieto štyri týždne boli posvätným časom, ktorý mi Boh daroval. Rôznymi spôsobmi mi chcel naznačiť, že je Boh Otec a …

Rozhovor pripravila pre Denník Štandard redaktorka Katarína Višňovská a s dovolením redakcie vám ho prinášame v plnom znení. Mnohí z nás kráčajú svetom s únavou, ktorá ale nie je na tele, je v duši. Čo je to sabat, prečo vo svojom živote potrebujeme nedeľu a kedy majú nedeľu kňazi? O tom, že aj kňazi …

Na platforme zoom prebehlo dňa 18. októbra 2021 celoslovenské stretnutie koordinátorov pre pastoráciu povolaní (PaPo), na ktoré prišlo 62 kňazov a zasvätených zo všetkých slovenských diecéz. „Neunavme sa tým, že budeme pozývať, (…) nebojme sa nanovo hodiť siete,“ v tomto duchu sa niesli prvé dva príhovory. Stretnutie otvoril Mons. Tomáš Galis, ktorý v Konferencii biskupov Slovenska zastrešuje …

Otec Krzysztof Wons, SDS mal pre kňazov a zasvätených seminár o Lectio divina. S dovolením autora vám prinášame prepis jeho prednášky, preto je štylistika „prednášková“, nie „článková“. Drahí, rád by som vám porozprával o ceste, ktorou v Cirkvi od samého začiatku kráčajú ľudia viery. Od samého počiatku existencie Cirkvi ňou prechádzajú ako Ježiš so …

Z knihy Dom Samuel: Jako sžírající oheň (Triáda, Praha 2017) Kdo je mnich? V představách našich současníků nalezneme nemálo obrazů mnicha: podivín prchající před svody světa a zodpovědnosti; šťastlivec, který se uchýlil pod křídla komunity, aby u těch, kteří navštíví tamní dům pro hosty, svědčil o smyslu křesťanského života;  archeologická vykopávka… Mnich a mniška však jsou …

Kvôli pandémii sa spoločné stretnutia rehoľných noviciátov pod názvom Internoviciát nekonali takmer rok a pol. Zvažovala sa aj možnosť online stretnutí, ako je to teraz bežné, ale napokon sa v jeseni 2020 rozhodli pre prorockú víziu sestry satmárky Brigity Puchalovej, ktorá navrhla, aby sa v lete 2021 zorganizovalo dlhšie stretnutie, ktoré by v sebe spojilo všetko …

Z každodennej skúsenosti vieme, ako nás vedia prejavy hnevu v našich komunitách a medziľudských vzťahoch zaskočiť, prekvapiť, ba aj znechutiť. Hlboko v našom vnútri často pretrvávajú zranenia, že nám niekto hnevlivo niečo vytkol alebo na nás vyskočil, nakričal… Ešte ťažšie nám padne, keď úprimne skonštatujeme, že my sami sme niektoré svoje negatívne pocity a …