Prinášame vám text zo stretnutia pápeža Františka s rímskymi farármi (15. februára 2018) v Bazilike svätého Jána Lateránskeho. Mons. Angelo De Donatis: „Niektorí kňazi si pripravili otázky, ktoré som odovzdal Svätému Otcovi Františkovi a teraz na ne odpovie podľa troch vekových kategórií kňazov: mladých kňazov, tých, ktorí sú v strednom veku, a starších“.

Desať vecí, ktoré nikto neoľutuje  – tak nazvala rady istá talianska sestra z rehole Paulínok. Môžu byť silným podnetom v Pôstnom období. Prinášame vám text pravidiel, ktoré napísala rehoľná sestra Mária Caritas.

Kto z nás to nepozná? Vždy, keď sa niečo deje, tak zavoláme priateľom. Povieme im o svojich problémoch, smútkoch alebo radostiach a víťazstvách.

Keď budeš zdravší, ovplyvní to každú oblasť tvojho života. Stalo sa. Stáva sa ešte stále. V pláne nasledovať proroka Daniela a jeho životný štýl prichádza po prvej a „tajnej“ prísade s názvom VIERA na rad druhá zložka. JEDLO.

Kto ma pozná a prečítal si nadpis, isto sa usmieva. Som asi tou úplne najnevhodnejšou osobou, ktorá by mala písať článok o cvičení. Ale na druhej strane, možno mám viac spriaznených duší v rovnakom rozpoložení ako som ja. Takže priznávam: nie, cvičenie nie je to, čo mi ide.

V čase marketingu sme sa naučili nedôverovať tým, ktorí nám sľubujú nejaké dobré veci. V tomto význame slovo Nového zákona „evanjelizovať“ môže vyvolávať strach. Cítime sa nepríjemne, ak máme ponúknuť svoju vlastnú vieru niekomu inému, akoby sa jednalo o nejaký produkt obchodu.

Formácia je komplexná záležitosť. V tomto článku sa chcem sústrediť len na jednu z nenahraditeľných metód formácie, a tou je formačný rozhovor.

V tejto časti sa pokúsime podať zopár praktických bodov, ktoré vychádzajú nielen z pedagogiky užitočnosti masmédií. Budeme vychádzať skôr zo vzťahov či už medzi mladými vo formácii a svetom na webe, alebo ich spôsobom „bývania na internete“. Otázka je, akým spôsobom môžem byť na internete ako  veriaci v evanjelium (v e-vanjelium), ako mladý, ktorý je zasvätený …

Medziľudské vzťahy sú miestom, v ktorom sa citové dozrievanie stretá s modernými nástrojmi z oblasti masmédií. Preto sa pýtame, ako sa ich používanie môže stať užitočným pre cestu dozrievania.

  Si unavený a chorý z toho, že si unavený a chorý? Tak nejako som sa už dlhšie cítila. Vedela som, že potrebujem zmenu, že už viac nevládzem dlhodobo nevládať. Že chcem viac, lepšie a kvalitnejšie slúžiť, no nevládzem. Že chcem žiť zdravšie.