Počas posledných dní nedávno ukončenej synody sa 24. októbra uskutočnilo podujatie s názvom „Múdrosť času“ na pôde Patristického inštitútu Augustiniánum v susedstve Vatikánu.

Synoda je za nami. Salezián Don Pascual Chávez sa drží témy a píše, aby sme mladým lepšie porozumeli.

Páter Bartolomej Baráth SVD zveril do rúk redakcie vzácny materiál o sľuboch. Postupne vám ponúkneme „sľuby“. Hutný text. Začíname.

Aj takto by som sa odvážil parafrázovať otázku Ježiša z dnešného evanjelia adresovanú slepcovi Bartimejovi. Hoci by sa zdalo, že tá otázka v prípade Bartimeja je až zbytočná; veď čo už by chcel od Ježiša slepec?

Redemptorista P. Michael Brehl napísal o stretnutí zasvätených so Svätým Otcom Františkom počas synody.

Užitočnosť a použiteľnosť rehoľníkov v médiách boli témou školenia ON LINE 5 zasvätených v Žiline.

Sestra Mina Kwon z Južnej Kórey je jednou z ôsmich rehoľníčok, ktoré sa v poradnej funkcii zúčastňujú na októbrovej biskupskej synode o mladých.  V rámci nej sa 5. októbra vyjadrila, že „mladí ľudia sú citliví na otázku nerovnakosti, rozdielov a vylúčenia“.

V aktuálnom čísle časopisu Zasvätený život sa nachádza príloha „Synoda o mladých.“ V týždňoch, keď v Ríme synoda prebieha, postupne uverejníme tieto príspevky. Začíname listom adresovaným mladým od generálneho predstaveného augustiniánov.

Salezián don Rossano Sala, ktorý je jedným z dvoch špeciálnych sekretárov Synody o mladých, sa v súvislosti s úvodným vystúpením Svätého Otca pri otváracom zasadnutí synody v stredu 3. októbra vyjadril v rozhovore pre Vatikánsky rozhlas k dvom podstatným podnetom pápeža Františka.