Andreas Tapken spísal päť predpokladov, ktoré možno považovať za akési základné kompetencie, ktoré by mali byť vlastné kandidátovi na kňazský či zasvätený život. Tvoria určitý základ, ktorý človeku umožňuje s náležitou flexibilitou zvládať zmeny, ktorými človek prechádza v oblasti zasväteného života, a to tak, aby bol schopný na tieto premeny reagovať ľudsky a duchovne …

Sme svedkami Vykupiteľa. Tri slová, ktoré vystihujú redemptoristu. Nie každému čitateľovi stačia len tieto tri a chce viac. V rozhovore pre časopis Zasvätený život toho podstatne viac povedal sestre Monike Skalovej generálny predstavený redemptoristov, Michael Brehl.

„Ecclesiae Sponsae Imago“, prvá inštrukcia o zasvätených pannách vydaná Svätou stolicou, ktorá vyšla v týchto dňoch vo Vatikáne, prehlbuje a rozvíja túto špeciálnu formu zasväteného života určenú ženám a nadväzuje na Obrad zasvätenia panien z roku 1970. Inštrukcia chce ponúknuť usmernenia a podporu biskupom, zasväteným pannám a tým, ktoré sú vo formácii. V dnešnej celkom novej situácii chce dať …

Dovolenkový Mních s kamerou nezaháľal a točil. O čase a cykloch v liturgii.

Americký denník zverejnil list uruguajského misionára v Angole, ktorý u čitateľov vyvolal mimoriadne pozitívnu odozvu.

Mesiac jún, nazývaný mesiacom úcty k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu, je zároveň aj mesiacom venovaným kňazom, nakoľko môžeme byť svedkami mnohých diakonských a kňazských svätení.

Aké je pozadie mágie a prečo jej ľudia veria? Ako sa proti nej chrániť a čo robiť, ak sme ju v minulosti praktizovali? Pozvanie do relácie prijali taliansky exorcista Gianni Sini, morálny teológ Ján Viglaš a exorcista Košickej arcidiecézy Imrich Degro.

Brat Tomáš Becket OFM, vlastným menom Martin Pila. Narodil sa 25. 11. 1974 v Michalovciach. Od svojich šiestich rokov až po vstup do kláštora žil v dedinke Petrovce nad Laborcom. Do postulátu u františkánov v Trstenej nad Oravou vstúpil hneď po skončení učňovky. Dočasné sľuby zložil 29. 8. 1994 a slávnostné sľuby v Trnave 2. …

Keď som vo februári 2016 položil nohu na japonskú pôdu, nebolo to po prvýkrát.

Mních s kamerou vám daroval hodinu svojho života a ponúkol livestream č. 2.