Mladý muž Jonathan Lewis je z Washingtonskej arcidiecézy a zúčastnil sa Synody o mladých ako poslucháč. Prinášame niektoré jeho postrehy. „Počas celého mesiaca som sedel na červených kreslách synodálnej auly, rezervovaných pre poslucháčov alebo účastníkov laikov Synody o mladých, viere a rozlišovaní povolania.

Viera do vrecka: Žehnajte a nepreklínajte Dobro aj zlo pôsobia v ľudskom živote skrze nás.

Medzinárodná únia generálnych predstavených (UIGS) ženských reholí, ktorej súčasťou je viac ako 2000 generálnych predstavených na celom svete a zastupujú viac ako 500 000 rehoľníčok, vydalo vyhlásenie, v ktorom vyjadruje svoju hlbokú bolesť a rozhorčenie zo zneužívaní v Cirkvi a súčasnej spoločnosti.

Interview s donom Rossanom Salom SDB, bývalým osobitným tajomníkom synody.

Už niekoľko mesiacov máme prvú slovenskú blahoslavenú laičku, mladé dievča, ktoré ukrývalo v srdci nádherný poklad, ktorým sa môžeme obohatiť. Zajtra 20. novembra je jej ľubovoľná spomienka. Z neba chce pomáhať nám na zemi. Ako? Pozrime sa najprv na príbeh Anky Kolesárovej z pozície muža, ktorého identitu nepoznáme – vojaka, ktorý dvoma ranami zo samopalu …

Povolanie je dar, ale je potrebné sa aj napracovať, aby sme v pravde hľadali a zostali verní. Píše o tom aj sestra Daniela Kimličková zo Spoločnosti sociálnych sestier. Lebo… „Nie je zamilovaný, kto nemiluje navždy.“ Euripides

Po „Zasvätenej čistote“ nasleduje Evanjeliová chudoba. Nie sme všetci verbisti a ani konštitúcie nemáme rovnaké. Nám to však nevadí! Začíname! Začítame (sa)!

Rozhovor so sestrou Stellou z kontemplatívneho kláštora pod nitrianskym Zoborom. Konzervatívny denník Postoj v spolupráci s Konferenciou vyšších rehoľných predstavených a Konferenciou vyšších predstavených ženských reholí prináša seriál o reholiach.

Počas posledných dní nedávno ukončenej synody sa 24. októbra uskutočnilo podujatie s názvom „Múdrosť času“ na pôde Patristického inštitútu Augustiniánum v susedstve Vatikánu.

Synoda je za nami. Salezián Don Pascual Chávez sa drží témy a píše, aby sme mladým lepšie porozumeli.