V októbri 2019 pozýva Svätý Otec František všetkých pokrstených kresťanov na slávenie Mimoriadneho misijného mesiaca.

Na Bratislavských Hanusových v piatok 26. apríla 2019 zaznela aj diskusia na tému Vzory a autority na sociálnych sieťach. Mons. Jozef Haľko, Martin Ondruš, Lukáš Híveš a Michal Mária Kukuča OSB.

Portál zastolom.sk sa rozprával s provinciálnym ministrom františkánov na Slovensku o sviatosti zmierenia, špeciálnych právomociach rozhrešovať niektoré hriechy a súčasných výzvach slovenskej Cirkvi.

Rehoľná sestra Cristina Scuccia absentovala na veľkonočnú vigíliu 20. apríla na televíznej show. Dôvod? Jednoznačne dala prednosť sláveniu vigílie Veľkej noci pred televíznym vysielaním na prvom národnom programe.

„Svätci rôznymi spôsobmi zjavujú mocnú a premieňajúcu prítomnosť Vzkrieseného; dovolili, aby sa Kristus natoľko zmocnil ich života, že môžu tvrdiť so svätým Pavlom: ,… už nežijem ja, ale vo mne žije Kristus…‘ (Gal 2, 20).

Takto pred rokom sa vymenili šéfredaktori a augustinián Juraj Pigula odovzdal štafetu šéfredaktorstva časopisu Zasvätený život verbistovi Jánovi Štefancovi. Máme pre nich oboch niekoľko otázok.

Christus vivit – Kristus žije je nový dokument pápeža Františka. Kristus žije a chce, aby bol „každý mladý kresťan živý“. Chceme vám ju predstaviť aj ponúknuť niekoľko odstavcov.

Podpora rehoľných povolaní patrí k prioritám pápežskej nadácie ACN – Aid to the Church in Need od jej vzniku v roku 1947.

Na prvý pohľad sa nám môže zdať nezvyčajné, prečo hovoriť o učeníctve v spojení so zasväteným životom. Je potrebné, aby Cirkev v prvom rade evanjelizovala seba, čo platí aj pre nás zasvätených.