Pri príležitosti Roku zasväteného života napísali katolícki ordinári Svätej zeme list všetkým zasväteným tam pôsobiacim a žijúcim. Vyzdvihli v ňom niekoľko dôležitých aspektov, týkajúcich sa zasvätenia a Roka zasväteného života.

Dňa 21. novembra sa v Cirkvi slávi ako deň kontemplatívnych kláštorov. V tomto roku je tento deň zvláštny aj tým, že niekoľko dní po ňom začína oficiálne Rok zasväteného života.

Svätý Otec František sa v piatok 7. novembra 2014 stretol vo Vatikáne s rehoľnými predstavenými národného zasadania Talianskej konferencie vyšších rehoľných predstavených (CISM).

Pri modlitbe vešpier v Katedrále svätého Pavla s kňazmi, rehoľníkmi, seminaristami a členmi laických hnutí predniesol Svätý Otec svoju druhú homíliu v Tirane. Pohnutý silnými svedectvami kňaza a rehoľnej sestry, ktorí prežili prenasledovanie komunistami, sa pápež rozhodol neprečítať pripravený príhovor, ale prihovoril sa spontánne. Pripravil som si niekoľko slov pre vás, ale odovzdám ich …

Chceme sa s vami podeliť o naše každodenné boje. Dúfam, že náš nárek zasiahne svet.

Plné znenie príhovoru pápeža Františka pri stretnutí s rehoľníkmi v Kotoné, Južná Kórea.

„Zasvätený život je vzácnym darom pre Cirkev a pre svet.“ Svätý Otec to podčiarkol na stretnutí s kórejskými rehoľnými komunitami vo veľkom auditóriu „Školy lásky“ v Kkottongnae. Pápež upozornil, že nie je možné zložiť sľub chudoby, a potom žiť ako bohatý. Je to pokrytectvo, ktoré škodí Cirkvi. Na stretnutí sa zúčastnilo 5 tisíc rehoľníkov a …

O lúpežnom prepadnutí bratov misionárov v Hondurase informuje provinciál lazaristov Jaroslav Jaššo vo svojom liste celej vincentínskej rodine. Prinášame ju v plnom znení s malými úpravami.

Už sa stáva pomaly tradíciou, že koncom mája štartujeme auto a vyberáme smer BA na stretko PAPO tímu, aby sme dohodli, čo je potrebné, lebo sa blíži festival Lumen…

Zázraky sa dejú. Väčšie či menšie. Obyčajnej francúzskej rehoľníčke sr. Marie Pierre sa však stal neobyčajný zázrak, o ktorom sa dozvedel celý svet.