Svätý Otec František sa v sobotu 17. mája 2015 stretol s rehoľníkmi Rímskej diecézy. Zišli sa na audiencii v Aule Pavla VI. Išlo o ďalšie z veľkých podujatí Roka zasväteného života. V mene 25-tisíc zasvätených mužov a žien vykonávajúcich svoje poslanie v rámci Rímskej diecézy predložili štyria zástupcovia Svätému Otcovi otázky, na ktoré spontánne odpovedal …

V týchto dňoch prebieha na Slovensku príprava na Deň otvorených kláštorov (skratka DOK). Tento deň bude najväčším podujatím, ktoré organizujú rehoľníci na Slovensku pre širokú verejnosť v rámci Roka zasväteného života, ktorý vyhlásil pápež František.

Prinášame vám fotoreportáž zo stretnutia približne 300 zasvätených v Červenom Kláštore v piatok 8. mája 2015 z príležitosti Roka zasväteného života. 

Prinášame vám v plnom znení posolstvo pápeža Františka na tému EXODUS ako základná skúsenosť povolania.

Nie je nič krajšie v živote, ako navždy patriť celým srdcom Bohu a dávať život v službe bratom. Toto je jedna z myšlienok Svätého Otca Františka, ktorými povzbudil účastníkov významného podujatia v rámci Roku zasväteného života.

„Choď k mojim bratom a povedz im: Vystupujem k môjmu Otcovi a vášmu Otcovi, k môjmu Bohu a vášmu Bohu.“ Mária Magdaléna išla a zvestovala učeníkom: „Videla som Pána,“ a že jej toto povedal. (Jn 20,17-18)

Meno Sr. Bernadety Pánčiovovej sa bude ešte dlho skloňovať a pripomínať medzi chorými a medzi všetkými, ktorí ju poznali. Prinášame vám životopis tejto ženy plnej lásky k Bohu a blížnym.

Prinášame hlavné časti príhovoru Svätého Otca Františka pri stretnutí s kňazmi, diakonmi a zasvätenými osobami Neapolskej diecézy v katedrále Nanebovzatia Panny Márie 21. marca 2015.

Sr. Hermana Matláková bola jednou z desiatich žien pozvaných k prezidentovi. Preberáme pár jej postrehov z článku „Môj deň: a bol v ňom aj prezident“, ktorý celý nájdete na www.cestaplus.sk

Sr. Anna Maria Parenzan, generálna predstavená Dcér svätého Pavla, píše svojim sestrám krásny list z príležitosti jubilejnej storočnice od založenia Kongregácie. Prinášame vám ho v plnom znení.