K prvému výročiu smrti Matky Angeliky ponúkame jej 20 trefných a nezabudnuteľných myšlienok. Väčšina z nich pochádza z knihy Matky Angeliky Malá kniha životných lekcií a každodenná spiritualita. Matka Angelika, klariska večnej adorácie, nerobila nikdy nič polovičato a nevzdávala sa pred prekážkami. Je zakladateľkou Eternal World Television Network – Televíznej siete Večného Sveta (EWTN). Bola známa pre svoju schopnosť pohotovo …

V tomto roku naša rehoľa piaristov slávi svoje veľké narodeniny. Je to presne 400 rokov od vzniku Rádu Zbožných škôl ako rehoľnej kongregácie. Presne 250 rokov uplynulo taktiež od kanonizácie nášho zakladateľa Jozefa Kalazanského.

Prinášame vám dôležité interview s arcibiskupom José Rodríguezom Carballom, generálnym sekretárom Kongregácie pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života, ktoré nedávno poskytol vatikánskemu denníku LʼOsservatore Romano.

Prinášame vám príhovor  Svätého Otca Františka účastníkom plenárneho zasadnutia Kongregácie pre Inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života.

Som šťastne vydatá za Boha – ako zasvätená panna.

„Zasvätený život musí ukázať krásu nasledovania Krista.“ Tak znela jedna z hlavných myšlienok pápeža Františka, ktorý v sobotu Vatikáne prijal účastníkov plenárneho zasadnutia Kongregácie pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života.

P. Václav Hypius o generálnej kapitule redemptoristov Kánonická fáza XXV. generálnej kapituly sa uskutočnila v dňoch 31. 10. – 25. 11. 2016 v Thajsku v meste Pattaya. P. Václav Hypius na ňu cestoval spolu s michalovským viceprovinciálom P. Metodom Lukačikom a pražským provinciálom P. Josefom Michalčíkom. Vo Viedni sa k nim pripojili viedensko-mníchovskí kapitulári P. Alfons Jestl …

„Pravé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka, prišlo na svet. Z jeho plnosti sme my všetci dostali milosť za milosťou“ (Jn 1,9.16). Prajeme vám požehnané sviatky Narodenia Pána a nový rok 2017 plný milostí.

Prinášame vám posolstvo Svätého Otca Františka účastníkom II. medzinárodného sympózia na tému: „S vernosťou voči charizme nanovo premýšľať o ekonómii.“

Prinášame v plnom znení homíliu Svätého Otca Františka, ktorú predniesol pri slávení eucharistie s farskou komunitou v Baku v Kostole Nepoškvrneného Počatia Panny Márie v nedeľu 2. októbra 2016.