Prinášame vám fotoreportáž zo stretnutia približne 300 zasvätených v Červenom Kláštore v piatok 8. mája 2015 z príležitosti Roka zasväteného života. 

Prinášame vám v plnom znení posolstvo pápeža Františka na tému EXODUS ako základná skúsenosť povolania.

Nie je nič krajšie v živote, ako navždy patriť celým srdcom Bohu a dávať život v službe bratom. Toto je jedna z myšlienok Svätého Otca Františka, ktorými povzbudil účastníkov významného podujatia v rámci Roku zasväteného života.

„Choď k mojim bratom a povedz im: Vystupujem k môjmu Otcovi a vášmu Otcovi, k môjmu Bohu a vášmu Bohu.“ Mária Magdaléna išla a zvestovala učeníkom: „Videla som Pána,“ a že jej toto povedal. (Jn 20,17-18)

Meno Sr. Bernadety Pánčiovovej sa bude ešte dlho skloňovať a pripomínať medzi chorými a medzi všetkými, ktorí ju poznali. Prinášame vám životopis tejto ženy plnej lásky k Bohu a blížnym.

Prinášame hlavné časti príhovoru Svätého Otca Františka pri stretnutí s kňazmi, diakonmi a zasvätenými osobami Neapolskej diecézy v katedrále Nanebovzatia Panny Márie 21. marca 2015.

Sr. Hermana Matláková bola jednou z desiatich žien pozvaných k prezidentovi. Preberáme pár jej postrehov z článku „Môj deň: a bol v ňom aj prezident“, ktorý celý nájdete na www.cestaplus.sk

Sr. Anna Maria Parenzan, generálna predstavená Dcér svätého Pavla, píše svojim sestrám krásny list z príležitosti jubilejnej storočnice od založenia Kongregácie. Prinášame vám ho v plnom znení.

Zverejňujeme časť listu Talianskej biskupskej konferencie (CEI) zasväteným v Taliansku. Napísali ho ku Dňu zasväteného života (2.2.2015) a má názov: „Prineste Božie objatie.“

„Prineste objatie Boha“ je názov posolstva CEI – talianskej biskupskej konferencie, na 19. svetový deň zasväteného života. Posolstvo vychádza z Listu pápeža Františka všetkým zasväteným. Komentuje ho v rozhovore sr. Diana Papa, predstavená kláštora klarisiek v Otrante.