Gréckokatolícky kňaz, redemptorista Metod Marcel Lukačik odpovedal v rozhovore pre TK KBS na otázky o modlitbe a meditácii. Zdôrazňuje v ňom, že modlitba sa musí spájať so životom, musí sa života dotýkať a meniť ho. Zdôrazňuje, že skutočný život nie je iba práca, aktivita, výkon, ale aj chvíle modlitby, ticha, odpočinku, samoty, relaxu. V našej …

(Pokračovanie tohto článku.) Aj k rehoľnej architektúre možno pristúpiť s rozličnou hermeneutickou stratégiou. Aj naše domy a kláštory sú vpísané do krajiny, do mesta a možno ich čítať podobne ako významuplný literárny text využívajúci vlastné výrazové prostriedky, svoje tvaroslovie i jeho ostenzívnu funkciu. Ak by sme výrazové prostriedky architektúry našich domov a vzťahy medzi nimi a prostredím do ktorého sú vrastené …

(Pokračovanie tohto článku.) Jednou z možností, ako nad textom o vzťahu architektúry a zasväteného života mávnuť rukou, je utrúsiť čosi v tom zmysle, že ide len o nejaké psychologizovanie. Nie, to vonkoncom nie, nemýľme sa. A hoci len prednedávnom vyšla zaujímavá kniha Karla Smejkala Aplikovaná psychologie architektury, ide o mimobežné, odvodené a sekundárne uvažovanie voči nášmu uvažovaniu. To, čo zaujíma nás, …

Už zvolený nadpis môže vyznievať podivne. Pochopiteľne. Čítajúc literatúru o spiritualite, o teológii či dokumenty o zasvätenom živote a o jeho obnove, s určitosťou nenatrafíme na žiadnu zmienku o architektúre a jej význame pre zasvätený život. S väčšou pravdepodobnosťou narazí na povahu tohto vzťahu len historik či kunsthistorik. Skôr by prekvapil opak. Predstavme si len, že by v niektorej z dnešných úvah o spiritualite zasvätených …

Modlitba môže mať rôzne formy a podoby. Každý z nás môže preferovať iné druhy modlitby, ktoré povznášajú ducha bližšie k Bohu. Karmel je symbolom záhrady. Miestom, kde môže naša duša odpočívať, a kde nájde pochopenie, nádej a radosť. O tom, ako tieto dve veci spolu súvisia nám prišli porozprávať sestra Hermana Matláková a páter …

Tento článok publikujeme s láskavým dovolením redakcie Svet kresťanstva / Postoj. „Svet, ktorý sa prestáva postiť, začína vytvárať zážitky, stáva sa konzumným. Tam prichádza k slovu nemiernosť,“ hovorí benediktín Jozef Brodňanský. V ďalšom rozhovore zo seriálu o čnostiach a nerestiach hovorí benediktínsky mních Jozef Brodňanský o hriechu obžerstva. Netýka sa len jedla a pitia. „Obžerstvo je pripútanosť k sebe, k predmetom, ľuďom …

Tento článok publikujeme s láskavým dovolením redakcie Svet kresťanstva / Postoj. Rok 2023 sa na stránkach Sveta kresťanstva bude niesť aj v duchu svätého Augustína. A to hneď z viacerých dôvodov. Svätý Augustín zanechal po smrti v roku 430 knižnicu plnú svojich kníh a kláštory plné mníchov. O mesiac, 26. februára 2023, uplynie 1300 rokov, odkedy bolo jeho telo uložené …

Zasvätení o sebe navzájom a o svojom živote a práci mnohokrát nevedia. Platí to určite aj o odborných špecializáciách, a tak sme sa počnúc aktuálnym číslom nášho časopisu rozhodli postupne predstavovať rehoľníkov, bratov a sestry, ktorí sa venujú postgraduálnym či doktorandským štúdiám, pracujú v akademických inštitúciách či sú špecialistami na rôzne oblasti. Seriál týchto profesných profilov nechce poslúžiť len väčšej informovanosti, …

Biblické postavy Marty a Márie inšpirovali už nejedno umelecké dielo. Týmto sestrám bol venovaný aj veľký počet štúdií, ale dovolím si k nim pridať jednu krátku reflexiu, keďže téma služby a počúvania Slova je vždy vysoko aktuálna. Zdá sa, že súrodenci z Betánie boli prvým kresťanským komunitám dostatočne známi. Autor Jánovho evanjelia v rozprávaní o vzkriesení Lazára hovorí, že Ježiš …

Tento článok publikujeme s láskavým dovolením redakcie Slovo+. Mariánska úcta je typická obzvlášť pre dominikánov. Ako ju vníma jeden z nich, kým pre neho Božia Matka je a ako si k nej môžeme aj my vytvoriť vzťah a obľúbiť si napríklad modlitbu ruženca? Nielen o tom sme sa rozprávali s dominikánom Alanom Jánom Delym (41). Aký máte vzťah s Božou …