Skúsme si všimnúť niekoľko princípov duchovnej rekreácie, ktoré vychádzajú z tradície eremitov. Niektoré ich praktiky, i napriek mnohým storočiam, ktoré nás od nich delia, sú aktuálne i dnes a môžu pomôcť i našej duchovnej rekreácii. I keď je tohtoročné leto trochu iné ako tie predošlé a cestovanie do zahraničia v tomto čase nedosahuje takú intenzitu …

V spolupráci s vydavateľstvom Misionár sme sa rozhodli publikovať na webe Zasvätený život texty pripravené sestrou Helenou Dudovou z Rehole Najsvätejšieho Vykupiteľa (redemptoristky), ktoré boli zverejnené v Roku Božieho Slova v časopise Misionár. Liturgické obdobia či mesiace v roku nebudú síce sedieť, no texty cielene nechávame v pôvodine, keďže na seba príspevky nadväzujú. „V …

Rok Božieho Slova je v plnom prúde a v spolupráci s vydavateľstvom Misionár sme sa rozhodli publikovať na webe Zasvätený život texty pripravené sestrou Helenou Dudovou z Rehole Najsvätejšieho Vykupiteľa (redemptoristky), ktoré boli zverejnené v časopise Misionár. Liturgické obdobia či mesiace v roku nebudú síce sedieť, no texty cielene nechávame v pôvodine. Zobrať Ježiša …

V spolupráci s vydavateľstvom Misionár sme sa rozhodli publikovať na webe Zasvätený život texty pripravené sestrou Helenou Dudovou z Rehole Najsvätejšieho Vykupiteľa (redemptoristky), ktoré boli zverejnené v Roku Božieho Slova v časopise Misionár. Liturgické obdobia či mesiace v roku nebudú síce sedieť, no texty cielene nechávame v pôvodine, keďže na seba príspevky nadväzujú. Prvým …

Už prešlo viac ako 700 rokov od chvíle, keď Martin Luther, augustiniánsky mních, pribil svojich 95 téz na bránu kostola vo Wittenbergu. V tejto krátkej anotácii chcem poukázať na jeden formačný aspekt, ktorý sa niesol s ním a pretváral celý jeho život. Bolo to jeho osudové stretnutie s Bibliou. Martin Luther od roku 1501 študoval v Erfurte artes liberales, …

Tetovanie – čo s tým? Aký postoj má k nemu dnes človek i kresťan zaujať? Čo na to hovorí súčasná medicína, psychológia či kresťanské náboženstvo? Prečo sa človek necháva potetovať? Aké má na to dôvody či motivácie? Je to len móda, umenie či súčasť kultúry? Ako človek, kresťan, katolícky kňaz i kresťanský psychológ sa snažím v tomto článku ponúknuť …

Pre Zasvätený život sme požiadali o príspevok Mons. Jána Babjaka, SJ, ktorý je v Konferencii biskupov Slovenska v Teologickej komisii zodpovedný za Enviromentálnu subkomisiu (http://enviro.kbs.sk/). Zamýšľal sa nad encyklikou Laudato si‘ a konkrétnymi povzbudeniami pre zasvätených z tejto encykliky. V poslednom desaťročí v dosť veľkej miere sa objavujú v médiách články o ekológii, o tom, ako si my ľudia …

Po zmŕtvychvstaní zostal Ježiš 40 dní so svojimi učeníkmi (Sk 1,3). Tento čas, ktorý prežil Kristus na zemi, s telom ktoré prešlo smrťou a hrobom, a s ktorým bol vzkriesený k životu, môžeme považovať za najväčší a najvznešenejší dar, aký poskytol našej ľudskej prirodzenosti. Lebo možnosť byť vzkriesený z mŕtvych a mať nový život …

Srdcom. Toto je orgán, na ktorý nám ukazujú naši cirkevní otcovia. Boh je prítomný v srdci a naša spolupráca s milosťou sa odohráva práve tam. Koptský mních, abba Matta el Meskin hovorí, že „srdce je tlmočníkom situácie človeka“. Je to sídlo nášho vedomia. Sv. Maxim Vyznavač nás učí, že prvým produktom defektu našej vôle …

Kongregácie pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života predstavila už pred dvoma rokmi v marci 2018 dokument Ekonómia v službe charizmy a poslania. Na webovej stránke Konferencie vyšších rehoľných predstavených na Slovensku (KVRPS) v sekcii Dokumenty pribudol jeho slovenský preklad, ktorý začiatkom roka 2019 v tlačenej forme distribuovala KVRPS členom konferencie. Dokument má napomôcť službe poslaniu a v jednotlivých …