Čím Boh okúzlil svätého Vincenta a čo svojej duchovnej rodine na základe vlastnej duchovnej skúsenosti čítanej vo viere odovzdal?

V máji a októbri zvykneme častejšie hľadať rozjímania k modlitbe svätého ruženca. Na stránke bl. Alfonzy Márie Eppingerovej pribudli k ružencovým tajomstvám myšlienky tejto blahoslavenej zakladateľky kongregácií pôsobiacich aj u nás. Radostný ruženec 1. Ježiš, ktorého si, Panna, z Ducha Svätého počala. Prečistá Panna, skrze tvoje sväté panenstvo a tvoje nepoškvrnené počatie, očisti moje …

V nedeľu 7. apríla 2019 sme si pripomenuli 100 rokov od smrti prepodobnej Matky Michaely Jozafaty Hordaševskej, spoluzakladateľky Kongregácie sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie. Za blahoslavenú ju vyhlásil pápež svätý Ján Pavol II. 27. júna 2001 spolu so sestrou Tarzíciou. Ich životy sú školou najväčších hodnôt, ktorými sú láska k Bohu a láska k blížnemu. …

Na prvý pohľad sa nám môže zdať nezvyčajné, prečo hovoriť o učeníctve v spojení so zasväteným životom. Je potrebné, aby Cirkev v prvom rade evanjelizovala seba, čo platí aj pre nás zasvätených.

Téma odchodu z řeholního institutu je bolestné a v poslední době dělá starosti mnoha představeným a nejenom jim.

Môžeme sa spoľahnúť, že ho už dávno máte prečítaný? List Kontemplujte vyšiel v decembri 2015 a chceme vás nadchnúť príspevkom od Lorenza Prezzi, aby ste to dobehli, ak ste až dosiaľ nestihli prečítať.

Predrahá krv Ježišova, nekonečná cena nášho vykúpenia, nápoj a očistenie našej duše. Ty neustále prosíš pred trónom nekonečného milosrdenstva za nás.

Keď sa Amadeo Cencini zamýšľa nad vzťahom milosrdenstva a zasväteného života, vyzerá to takto:

Terézia z Avily (1515 – 1582) a Etty Hillesum (1914 – 1943), ktoré rôzne prežívali kresťanské a židovské náboženstvo, sú dve ženy, ktoré o sebe rozprávajú a pre ktoré sa toto rozprávanie stalo akoby povolaním: o skúsenostiach, o sebe a o Bohu, o Bohu, ktorý je slovom, ktoré hovorí a chce, aby sa o ňom hovorilo. Prejdeme niektoré slová týchto dvoch žien, aby sa vynorili obrysy …

Pavol VI. v apoštolskej exhortácii o kresťanskej radosti (Gaudete in Domino) hovorí, že zdroj radosti neprestal v Cirkvi prameniť, a to hlavne v srdciach svätých.