Deň pôstu a modlitieb patril mučeníkom misií

Každoročne si 24. marca v Cirkvi spomíname na kňazov, rehoľníkov, rehoľníčky a laikov, ktorí zahynuli v službe ohlasovania evanjelia, ktorí boli zabití pri plnení svojho misijného poslania. V tohtoročnom Dni modlitieb a pôstu za mučeníkov misií rezonovali slová pápeža Františka: Cirkev je Cirkvou, ak je Cirkvou mučeníkov. „Mučeníci sú tí, ktorí dostali milosť vyznávať Ježiša Krista až po svedectvo obety vlastného života. Oni trpia, oni dávajú svoje životy a my pre ich svedectvo dostávame Božie požehnanie,“ povedal pápež František. Organizátorom Dňa pôstu a modlitieb sú Pápežské misijné diela. V tento deň si pripomíname  výročie mučeníckej smrti arcibiskupa San Salvadoru, Mons. Oscara Romera, ktorý bol zavraždený 24. marca 1980 pri svätej omši, ktorú celebroval v nemocničnej kaplnke. Nezatváral oči pred skutočnosťou, ktorá ho obklopovala, a často hovoril o témach, ako sú chudoba, sociálna nespravodlivosť a násilie, ktoré boli dennou realitou v San Salvadore i v celej Južnej Amerike. 3. februára 2016 bol pápežom Františkom potvrdený ako mučeník pre vieru.

Podľa agentúry Fides pri Kongregácii pre evanjelizáciu národov v roku 2017 vydalo najvyššie svedectvo o Kristovi a po celom svete bolo zavraždených celkovo 23 katolíckych pastoračných pracovníkov: 13 kňazov, 1 rehoľník, 1 rehoľníčka a 8 laikov. Ich mená spolu s dostupnými informáciami o ich životoch sme si pripomenuli 24. marca. V rokoch 2000 – 2016 bolo podľa informácií agentúry Fides po celom svete usmrtených 424 pastoračných pracovníkov, vrátane piatich biskupov.

foto: misijnediela.sk

-msk-