Rozdávaj

Lukášovo evanjelium je najsociálnejšie z evanjelií. Najviac útočí na boháčov a najviac sa zastáva núdznych. Bohatých má evanjelista doslova v zuboch. Podľa tohto evanjelia žiadne bohatstvo nie je legitímne. Ani to, ktoré nám poskytne príroda vo forme dobrej úrody, ako nám to dosvedčí nedeľné čítanie.

Vlastne jedno bohatstvo je podľa Lukášovho evanjelia právoplatné. A je cieľom života človeka: byť bohatý pred Bohom.

Ako?

Byť bohatý chudobou, byť bohatý pokorou, jednoduchosťou, obetou, radosťou… Byť bohatý na Boha – lásku.

Žiadna chamtivosť, čo je presnejším prekladom slova bohatstvo z evanjelia. Lebo chamtivosť je modloslužbou. Iba rozdávanie je bohoslužbou. Čiže žiadna zberateľská vášeň, ktorá nám zvykne tak chutiť? Ale áno, zbierať je dovolené, ba potrebné. S tým rozdielom, že nie pre seba.

Potom pre zasvätených bude užitočné Ježišove slová pre bohatého mladíka poopraviť. Namiesto „choď, predaj, rozdaj…“ by sme mali čítať: „Keď si predal, rozdávaj, neprestaň rozdávať…“ Čas, sily, talenty. Čokoľvek, čo nájdeš v prebohatom zasvätenom živote, ktorý máš.

Inštinktívny strach o život, ktorého krehkú krásu a vzácnosť všetci tušíme, by nemal zahlušiť našu schopnosť dávať. Inak bude náš život bez krídiel. A to by bola škoda.

Dagmar Kráľová, saleziánka