Líder 120 dní – ponuka na koučing pre nových predstavených rehoľných inštitútov

„Byť riaditeľom znamená cítiť sa občas osamotený“. J. Campbell

„Niekedy môže nezávislá podpora od externého kouča poskytnúť začínajúcemu lídrovi príležitosť preskúmať možnosti a nápady, o ktorých môže byť ťažké diskutovať aj s členmi vlastného tímu.“ Ch. v. Nieuwerburgh


Logos Academy ponúka personalizovanú podporu pre lídrov, prostredníctvom koučovacích stretnutí „prvých 120 dní“, ktorá pomôže lídrom efektívne nastaviť všetko potrebné.

Program je určený na podporu riaditeľov, vedúcich pracovníkov a predstavených spoločenstiev, počas prvých 120 dní ich fungovania v novej škole, novom úrade, či službe.

Je to účinný spôsob poskytovania strategickej podpory počas veľmi dôležitého obdobia v profesionálnom živote lídra.

Forma: online

Rozsah: 120 dní (4 mesiace).

Obsah a forma spolupráce:

 • 6 intenzívnych individuálnych stretnutí lídra s koučom
 • dĺžka stretnutia: 60 minút (úvodné a záverečné stretnutie: 90 minút)
 • 3 týždňové intervaly medzi stretnutiami – čas na realizovanie akčných plánov
 • témy prináša líder, podľa vlastných preferencií – najčastejšie sa týkajú:
  • komunikovania vízie,
  • spôsobu vedenia,
  • nastavovania komunikácie,
  • vyjasnenia kompetencií, hraníc, vzťahov,
  • časového manažmentu,
  • rovnováhy medzi prácou a súkromím („work-life balance”)

Cena: zasvätené osoby majú cenu programu „LÍDER 120 dní“ dohodou, nech cena nie je prekážkou. (Plná suma je 630€.)


Sestra Samuela Harmáčková, bývalá provinciálna predstavená sestier uršulínok, o svojej skúsenosti so sprevádzaním prostredníctvom koučingu, napísala: „V službe provinciálnej predstavenej som koučing privítala, pretože mi pomohol pýtať sa viac seba samej: čo ma vedie robiť veci tak ako ich robím, o čo mi naozaj ide, čo by mi pomohlo veci zmeniť a posúvať vpred, lepšie komunikovať, ale aj rozhodnutia ustáť.
Pomohlo mi to, dať sestrám väčší priestor a vrátiť zodpovednosť do ich rúk. Uvedomila som si, že v rozhovoroch i inštrukciách treba jasne vyjadrovať očakávania i ciele nášho povolania, komunitného alebo apoštolského života. Koučovací spôsob premýšľania a kladenia otázok je vlastne formou examenu – tak osobného, ako aj komunitného.“

Viac informácií nájdete na Logos Academy.