Misie milosrdenstva v Bratislave podporí séria aktivít

Misie milosrdenstva, ktoré sa uskutočnia od 22. do 28. mája 2016 v Bratislave, podporí séria viacerých sprievodných aktivít. Tím, ktorý ich chystá, spustí už v pondelok 2. mája 2016 novú internetovú súťaž, v ktorej bude možné vyhrať rozličné balíky kníh. Informoval o tom na profile, ktorý zriadil na sociálnej sieti Facebook. Novinkou je pešia púť milosrdenstva za misie milosrdenstva, ktorá sa uskutoční už v sobotu 7. mája z Bratislavy do Marianky. Organizujú ju pútnicke bratstvo Sprevádzajúci v Bratislave a komunita Bratislavskej viceprovincie Kongregácie Najsvätejšieho Vykupiteľa (redemptoristi). Misie milosrdenstva už majú aj modlitbu, ktorá získala cirkevné schválenie. Na žiadosť koordinátora misií Rastislava Dluhého ho udelil bratislavský pomocný biskup Mons. Jozef Haľko. Text modlitby bude na informačnom letáku.

„Misie sú spojené aj s putovaním ku konkrétnemu človeku. Všetkých ľudí dobrej vôle preto pozývame, aby sa zapojili do novej súťaže. Jej partnerom je vydavateľstvo Slovo medzi nami, ktoré venuje knižné odmeny. Tých, ktorí radi oslavujú krásy prírody, pozývame na pešiu púť, ktorou sa zapojíme do príprav misií milosrdenstva. Povedie na trase bratislavská Kalvária (pri Lurdskej jaskyne) – Vojenská nemocnica – Železná studienka – Kačín – Marianka. Začiatok je naplánovaný na 8:00 h ráno. O 15:00 h sa v tamojšej Bazilike minor uskutoční svätá omša. Predsedať jej bude Jozef Jackanin, CSsR, prefekt študentov a jeho tím. A na misie nás pripraví nová modlitba, ktorú na náš návrh schválil biskup Jozef Haľko,“ vymenúva novinky koordinátor misií, redemptorista Rastislav Dluhý.

Misie milosrdenstva sa uskutočnia v Katedrále sv. Martina. Povedú ich misionári z Kongregácie Najsvätejšieho Vykupiteľa (redemptoristi). Misijný tím zložený z viacerých kňazov a laikov bude viesť redemptorista Michal Zamkovský, ktorý v súčasnosti pôsobí v Podolínci. Je jedným z vyše tisícky misionárov milosrdenstva, ktorých pápež vyslal v rámci mimoriadneho Svätého roku milosrdenstva. Ten začal na slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie (8. decembra 2015) a skončí 20. novembra 2016. Naposledy sa podobný slávil v roku 2000.

*

TEXT MODLITBY

Pred bránou milosrdenstva
Denne otváram množstvo dverí. Nakupujem, vybavujem, hľadám pomoc. Teraz stojím pred „Bránou milosrdenstva.“ Je otvorená pre všetkých, aj pre mňa. Je ozvenou Ježišových slov: „Poďte ku mne všetci. Nikoho neodoženiem.“ Prichádzam k tebe, chcem vidieť tvoju dobrotivú tvár. Pozri na mňa. Tvoj pohľad plný lásky oslobodil Zacheja a Matúša z otroctva peňazí. Cudzoložnicu Magdalénu od hľadania šťastia iba v stvorení. Dojal Petra k slzám po zrade a zaistil raj kajúcemu lotrovi na kríži. Zachráň aj mňa. K tvojim nohám skladám bremeno svojich starostí, pádov a hriechov. Zodvihni ma a odpusť mi. Sním zo mňa putá akejkoľvek neslobody. Buď mi milostivý. Chcem spoznať tvoju radosť zo mňa keď prichádzam k tebe, aby som ostal navždy v tvojom dome milosrdenstva.

Cirkevné schválenie udelil dňa 26. apríla 2016 Mons. Jozef Haľko, bratislavský pomocný biskup Prot. č. 1613/2016

Zdroj: TK KBS; Komunikačný tím Misií milosrdenstva