Otvorenie procesu blahorečenia gréckokatolíckeho redemptoristu o. Jána Ivana Mastiliaka

Dňa 31. januára 2015 počas metropolitného stretnutia gréckokatolíckych rehoľníkov so svojimi biskupmi v Prešove sa udiala aj ďalšia dôležitá udalosť. Najosvietenejší arcibiskup a metropolita Ján oficiálne otvoril archieparchiálny proces o živote, hrdinských čnostiach, o povesti svätosti a znameniach Božieho sluhu rehoľného kňaza Jána Ivana Mastiliaka CSsR. Program začal archijerejskou sv. liturgiou v Prešovskej katedrále, ktorej sa zúčastnili všetci gréckokatolícki biskupi na Slovensku: arcibiskup a metropolita Ján Babjak SJ, vladyka Milan Chautur CSsR, vladyka Peter Rusnák, vladyka Milan Lach SJ a pražský emeritný biskup Ján Eugen Kočiš. V kázni otec arcibiskup Ján spomenul na o. Ivana takto: „Bol veľmi učený a zbožný redemptorista. Komunisti sa ho veľmi báli, ale nie preto, že bol mohutnej postavy, ale preto, lebo bol duchovne veľký a silný. Poznal som ho 5 rokov, keď som bol kaplánom tu v Prešove. Pomáhal kriesiť našu cirkev, bol neúnavným spovedníkom, formoval kňazov, rehoľníkov, prekladal knihy… Vnímal som jeho lásku, pokoru a pohotovosť poslúžiť. Som veľmi rád, že sa dnes oficiálne začína proces skúmania jeho života a čností.“ Po sv. liturgii program pokračoval v aule Gréckokatolíckej teologickej fakulty slávnostným zhromaždením, ktoré pozostávalo z dvoch častí. Prvou časťou bolo prvé zasadnutie tribunálu, ktorým bol oficiálne na archieparchiálnej úrovni otvorený proces o živote, hrdinských čnostiach, o povesti svätosti a znameniach Božieho sluhu Jána Ivana Mastiliaka CSsR, ktoré prebiehalo podľa cirkevných predpisov určených na takúto udalosť. Vicepostulátorom procesu zo strany redemptoristov je otec Atanáz Mandzák CSsR. Druhou časťou slávnostného zhromaždenia bolo stretnutie zasvätených osôb, ktorých sa zišlo približne 100 a vypočuli si zaujímavú prednášku kontemplatívnej sestry redemptoristky Aleny Hutňanovej OSsR na tému Zasvätení – spoluúčastní na Božom živote.

ThDr. Ján Ivan Mastiliak CSsR bol prvým gréckokatolíckym redemptoristom zo Slovenska. Narodil sa 5. novembra 1911 v Nižnom Hrabovci, okres Vranov nad Topľou. Ako 11 ročný vstúpil do juvenátu redemptoristov. Noviciát si vykonal v Stropkove, kde aj zložil svoje prvé rehoľné sľuby 2. augusta 1929. Po filozoficko-teologických štúdiách v Obořišti bol 12. augusta 1934 vysvätený za kňaza. Od roku 1937 študoval v Ríme na Východnom Inštitúte a na pápežskej Gregoriánskej univerzite. V roku 1944 po získaní doktorátu sa vrátil na Slovensko. Najprv bol krátko predstaveným kláštora v Michalovciach. A potom sa stal profesorom v Obořišti v Čechách. 14. marca 1950 ho zatkla Štb. Vo vyšetrovacej väzbe boli proti nemu použité protizákonné metódy. Bol zaradený medzi desiatich „najnebezpečnejších“ rehoľníkov, proti ktorým sa konal tzv. monsterproces 5. apríla 1950. Dovtedy neznámy redemptorista bol obvinený z velezrady a špionáže v prospech Vatikánu a západných mocností. Pôvodne navrhnutý trest smrti bol zmiernený na doživotie, z ktorého si napokon odsedel vyše 15 rokov. Patril k najdlhšie väzneným kňazom v bývalom Československu. Bol väznený na Mírove, vo Valdiciach a v Leopoldove. Sám o väzení nechcel rozprávať, ale pod poslušnosťou napísal útlu knižôčku Hrsť spomienok, v ktorých sa na väzniteľov pozeral ako na tých, „ktorí si len konali svoju prácu.“ Po amnestovaní v roku 1965 pracoval civilnom zamestnaný v Prešove. Stále bol pod kontrolou Štb. V roku 1968 a v nasledujúcich rokoch stál pri obnove Gréckokatolíckej cirkvi. v Rokoch 1968 až 1981 bol protoihumenom (viceprovinciálom) Michalovskej viceprovincie redemptoristov. Tajne u neho študovalo viac ako 30 rehoľných a diecéznych kňazov. Preložil viac ako 100 diel z rôznych svetových jazykov, ktorých ovládal asi 14. Bol vyhľadávaným duchovným vodcom a obľúbeným spovedníkom. Pre nebo sa narodil 18. septembra 1989, dva mesiace pred pádom totality. Pochovaný je v Michalovciach na mestskom cintoríne. Patrí k najvýznamnejším osobnostiam Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku. Kto by sa chcel viac dozvedieť o tomto vzácnom človeku, tak jeho prvý obšírny životopis nájde v knihe Známy – neznámy, kde sa nachádza aj časť osobnej korešpondencie o. Jána Mastiliaka CSsR.

o. Metod Lukačik CSsR